DIRECȚIA TEHNICĂ

LUCIAN OVIDIU GĂINĂ

DIRECTOR EXECUTIV


CONTACT SERVICIU

Telefon: 0264-313160, int. 133

Adresa email: directiatehnica@primariaturda.ro

Audiențe : Marți, ora 10:00

Camera: 41

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE

Coordonează, verifică și urmărește activitatea serviciilor, birourilor și compartimentelor din subordine.
Coordonează serviciile publice, investițiile, achizițiile, administrarea fondului locativ, compartimentul de autorizare pentru serviciile de transport public local, compartimentul de informatică, verifică și avizează programele de lucrări și plățile pentru toate serviciile publice și investiții. Acordarea unei atenții sporite asupra gestionării eficiente a serviciilor publice locale.
Asigură o dezvoltare durabilă a comunității prin prisma îmbunătățirii serviciilor publice locale aflate în monitorizarea directorului tehnic.
Asigură și răspunde în termen, cu respectarea legislației în vigoare, a cererilor, sesizărilor și petițiilor populației.
Coordonează din punct de vedere tehnic elaborarea, avizarea și propunerea spre aprobare a strategiilor de dezvoltare teritorială urbană.
X