SERVICIU FINANŢĂRI EXTERNE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

CODRUȚA BIANCA BUNGĂRDEAN

ȘEF SERVICIU


CONTACT SERVICIU

Telefon: 0264 311 630 / 0264 313 160 int. 112

Adresa email: : proiecte@primariaturda.ro

Camera: 69


DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE

Identifică surse de finanțare pentru prioritățile de dezvoltare ale municipiului;
Colaborează cu serviciile de specialitate din cadrul primăriei în vederea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate și conformitate administrativă pentru cererile de finanțare în pregătire;
Supervizează și coordonează întocmirea cererilor de finanţare;
Consiliază unităţile din subordinea Consiliului Local, unităţile sanitare şi unităţile de învăţământ pentru accesarea surselor de finanţare externă;
Pregătește documentele necesare obținerii aprobării Consiliului Local pentru proiectele inițiate;
Supervizează realizarea Planurilor și strategiilor integrate de dezvoltare urbană, care integrează proiectele prioritare la nivel local;
Ţine constant legătura cu compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Județean, Instituției Prefectului, Organismelor Intermediare ale programelor operaţionale, în vederea obţinerii ori diseminării de informaţii;
Asigură diseminarea informațiilor privind implementarea proiectelor;
Pregăteşte, elaborează şi traduce documentele necesare pentru înfrăţiri, convenţii, congrese şi alte acţiuni internaţionale;
Asigură permanenta relaţie cu oraşele înfrăţite, precum şi cu restul oraşelor, forurilor sau instituţiilor din ţară şi străinătate, care se constituie ca potențial partener;
Asigură traducerea corespondenţei rezultate din relaţiile serviciului cu toate organismele care au legatură cu accesarea de fonduri externe ori realizarea de parteneriate;
Coordonează activitatea centrului de consiliere pentru ocuparea forței de muncă, instrument de informare și mediere pe piața locală a muncii.
X