SERVICIUL ADMINISTRATIV

CRINELA TULAI

ȘEF SERVICIU


CONTACT SERVICIU

Telefon : 0264 313160 int. 110

Adresa email : administrativ@primariaturda.ro

Camera: 56

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE

Asigurarea condiţiilor pentru buna funcţionare a serviciilor din cadrul Primăriei;
Aprovizionarea cu mijloace fixe, rechizite de birou, obiecte de inventar de mică valoare şi scurtă durată, materiale de curăţenie si întreţinere, carburanţi , aparatură electrică şi electronică pentru personalul din Primărie. Aceasta se realizează pe baza unui program de achiziţii publice în funcţie de necesităţi şi ţinându-se seama de bugetul alocat pentru fiecare în parte;
Administrarea în bune condiţii a mijloacelor fixe precum şi a obiectelor de inventar aflate în gestiune;
Gestionarea valorilor materiale din magazia instituţiei;
Prezentarea de rapoarte şi informări privind activitatea desfăşurată, la cererea Primarului şi a Consiliului Local;
Organizarea activităţii de dispecerat a şoferilor , precum și evidenţa autoturismelor care deservesc Consiliul Local şi Primăria Municipiului Turda. Organizarea activităţii personalului de întreţinere precum şi urmărirea modului de efectuare a curăţeniei în birouri si în celelalte spaţii din Primărie Efectuarea lucrărilor de reparaţii şi igienizare a birourilor, înlocuirea mobilierului deteriorat şi uzat din birourile existente în Primărie;
Propuneri pentru contractarea cu agenţi economici a lucrărilor ce depăşesc posibilităţile tehnice ale biroului;
Evidenţa documentelor cu regim special.
X