Primăria Municipiului Turda declanșează procedura de atribuire a autorizațiilor TAXI

Primăria Municipiului Turda declanșează procedura de atribuire a autorizațiilor pentru transportul de persoane în regim de TAXI începând cu data de 01.12.2017. Vor fi atribuite 12 autorizații taxi cu următoarele numere de ordine: 20, 35, 40, 48, 50, 110, 111, 120, 126, 134, 135, 145.

Cererile de înscriere pentru participarea la procedura de atribuire vor fi depuse până la data de 01.02.2018

NR. CRT. TRANSPORTATOR NR. INMATRICULARE TIP AUTO NR. AUTORIZATII SOLICITATE
1. SC NVA TRANS TAXI SRL DOUA 162 18372 / 04.09.2015
2. SC NEW MISTER SELECT SRL CJ – 67- NMS DOUA 150 4060 / 19.02.2016
3. SC DM TUR SRL UNA 130 5363 / 04.03.2016
4. SC INTARDTRANS TEHNIC SRL DOUA 176 5176 / 03.03.2016
5. SC VTPVA TAXI SRL UNA 181 10336 / 10.05.2016
6. SC IEROBOAM SRL UNA 159 12403 / 09.06.2016
7. SC SRG TRANS TAXI SRL UNA 170 13786 / 04.07.2016
8. SC PRIMA COM 2007 SRL UNA 146 13819 / 04.07.2016
9. IANC S. ADRIAN STEFAN PFA UNA 183 14146 / 08.07.2016
10. SC VLADBUJ SPEED TAXI SRL UNA 182 14406 / 12.07.2016
11. SC NXL TAXI SRL UNA 155 14636 / 15.07.2016
12. SC DITO COMINPEX SRL DOUA 24194 / 09.11.2016
13. SC RED TOUR CONFORT SRL DOUA 24963 / 16.11.2016
14. SC GIURGIU ALEXANDRU – NICOLAE UNA 188 25312/21.11.2016
15. PINTILIE VIOREL UNA 184 25342 / 21.11.2016
16. SC PETRUSIMI SRL UNA 160 266616 / 08.12.2016
17. OTEL CATALIN OCTAVIAN UNA 191 5733 / 13.03. 2017
18. FARKAS A. IOSIF P.F.A. UNA 190 10113 / 09.05.2017
19. SC. SEBI & MITA SRL UNA 193 16170 / 07.08.2017
20. S.C. TWIX SOUND TRANS  SRL UNA 195 23282 / 01.11.2017
21. TOTAL AUTORIZATII 25

DOCUMENTE CARE TREBUIE DEPUSE

  1. DOCUMENTAȚIA

Lista de documente necesare pentru a participa la atribuire tebuie să cuprindă:

  1. a) cerere tip de participare la sedinta de atribuire;
  2. b) copie – autorizatia de transport care va fi semnata si stampilata, pentru conformitate cu originalul de catre solicitant;

– atestat profesional pentru taximetrist / persoana desemnata;

– declaratie pe proprie raspundere ca detine spatiu de parcare (adresa);

  1. c) declaratie pe propria raspundere ca:

– detine autovehicule (insotita de documente justificative – Copie de pe certificatul de inmatriculare a autovehiculului, inclusiv anexa cu ITP valabil, Certificat de agreare emis de Registrul Auto Roman, cartea de identitate a autovehiculului ,)

sau va detine, in termen de 6 luni de la data sedintei de atribuire autovehiculele, pe tipuri (in propreietate sau in temeiul unui contract de leasing, cu acordul firmei de leasing pentru activitatea de Taxi), cu precizarera criteriilor de departajare pe care le indeplinesc fiecare pentru obtinerea punctajelor.

Autovehiculele detinute sau care vor fi achizitionate vor avea culoarea alba deasupra liniei mediene longitudinale si vechimea sub 5 ani de la data fabricatiei.

  1. d) dovada plati garantiei de 5% din valoarea cu care va fi achizitionat autovehiculul, pentru fiecare din acestea, in cazul in care transportatorul autorizat nu detine autovehiculele necesare (cam.12).
  2. DOCUMENTATIA

Lista de documente ce trebuie prezentate dupa atribuire in vederea eliberarii autorizatiilor taxi si in vderea obtinerii ecusoanelor autocolante in conformitate cu Legea 265/2007 , pentru modificarea si completarea Legii 38/2003, privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere se gasesc in anuntul publicat pe site-ul Primariei Municipiului Turda si la afisierul acesteia.

Pentru transportorii autorizati PERSOANE JURIDICE , – SRL, IF, II, AF. (documentele vor fi in copie, semnate si stampilate de persona juridica )

DOCUMENTE TRANSPORTATOR AUTORIZAT:

Solicitarea transportatorului – cerere tip;

Certificatul de inregistrare la Registrul comertului ca transportator (cod unic de inregistrare)

Certificat constatator emis de Registrul Comertului ;

Statutul societatii;

Certificatul de atestare fiscala al societatii sau asociatiilor familiare privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local;

Declaratia pe propria raspundere semnata si stampilata de transportatorul autorizat persoana juridica, privind faptul ca toate copiile prezentate sunt conforme cu originalele (model Anexa 1)

Declaratie pe propria raspundere a transportatorului ca poate asigura spatiul necesar pentru parcarea autovehiculului cu care va desfasura serviciul respectiv , spatiu detinut in proprietate sau prin contract de inchiriere pe toata durata de atribuire in gestiune a serviciului de transport respectiv – dovada

Declaratie pe propria raspundere a transportatorului ca acesta detine sau are capacitatea financiara a detine un numar de autovehicule , pe tipuri, sau in temeiul unui contract de leasing , pe care le va utiliza in realizarea serviciului de transport (model Anexa 6)

Declaratie pe propria raspundere a transportatorului privind norma de minim 8 ore pe zi de lucru in regim de taxi pentru fiecare autovehicul conform criteriilor de departajare stabilite la art. 14 ^2 alin.(6) dlit. g din Legea 265/2007,(model Anexa 5)

Lista cu taximetristi utilizati, precum si date privitoare la activitatea lor profesionala abateri de la conduita profesionala si de prevederile standardului ocupational (abateri prevazute si la art.52 din Ordinul MIRA 356/2007

Pentru persoana desemnata

Copie de pe certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate,

Cazierul judiciar al persoanei desemnate,

– Avizul medico-psihologic care atestă că persoana desemnată este aptă pentru a ocupa o funcţie care concură la siguranţa circulaţiei eliberat de o policlinica acreditata de Ministerul Transporturilor.

– Contract de munca vizat de ITM ( raport de salariat – REGES – semnat si stampilat pentru conformitate cu inregistrarile REGES de catre contabilul societatii)

– Cazierul de conduita profesionala

Pentru fiecare conducator auto se va prezenta :

– Atestat profesional al taximetristului, cu viza valabila;

– Cazier judiciar ;

– Cazier auto eliberat de politia rutiera Cluj din care sa rezulte ca in ultimul an taximetristul nu a avut suspendat dreptul de a conduce un autovehicul pentru; conducerea autovehiculului sub influenta alcoolului sau al substantelor stupefiante ori nu a fost implicat in accidente rutiere soldate cu victime din culpa lor;

– Carte de identitate , permis de conducere ;

Pentru cazier de conduita profesionala al conducatorului auto:

– Contract de munca al conducatorului auto vizat de I.T.M. (raport de salariat – REGES)

– Aviz medical si psihologic eliberat de o policlinica acreditate de Ministerul Transporturilor pe linie de siguranta circulatiei.

Legitimatia de bord care sa contina , denumirea transportatorului autorizat detinator al autorizatiei taxi respective, asa cum este inregistrata la Registrul Comertului, numele si prenumele taximetristului, fotografia soferului taxi, stampila transportatorului autorizat cu semnatura persoanei desemnate, data emiterii ecusonului(Anexa 7)

Pentru fiecare autovehicul se va prezenta:

– Cartea de identitate a autovehicului, din care sa rezulte ca acesta este detinut in propiretate sau in temeiul unui contract de leasing (contractul de leasingdaca este cazul).

– Certificatul de înmatriculare a autovehiculului

– Anexa la cerificatul de inmatriculare a autovehiculului cu I.T.P. LA 6 LUNI valabilă

– Asigurarea obligatorie de raspundere civila auto;

– Asigurarea persoanelor, bunurilor acestorasi a marfurilor transportate, pentru riscurile ce cad in sarcina transportatorului autorizat;

– Certificat de agrere al autovehicului , emis de Registrul Auto Roman , vizat la zi;

Buletin de verificare metrologica a casei de marcat;

– Contract de dispecerizare sau autorizaţia propriului dispecerat, din care sa rezulte tarifele de distanta practicate;

– Declaratie pe propria raspundere privind tarifele practicate in conformitate cu contractul de dispecerizare (model conform Anexa 2)

– Declaratie pe propria raspundere privind criteriile de departajare prevazute de Legea 265/2007 (an fabricatie, airbeguri, aer conditionat, norma de poluare euro, volum porbagaj data obtineri certificatului profesional) pe care le intruneste fiecare masina;

Dovada detineri legale a proprietatii casei de marcat si a statiei ( factura , in nlipsa acestei declaratie pe propria raspundere privind modul de dobandire a acesteia in care se va stipula seria statiei (model conform Anexei 3).

Pentru transportatorii – Persoane fizice- PFA ; ( documentele vor fi in copie, semnate si stampilate de persoana fizica)

Documentele persoanei fizice autrizate :

Solicitarea transportatorului – cere tip

Declaratia pe propria raspundere semnata si stampilata de persoana fizica conform Anexa 1.

Certificatul de inregistrare la Registrul comertului

Carte de identitate , permis de conducere

Atestat profesional al taximetristului, cu viza valabila;

Certificatul de atestare fiscala al societatii sau asociatiilor familiare privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local;

Declaratie pe propria raspundere a transportatorului ca poate asigura spatiul necesar pentru parcarea autovehiculului cu care va desfasura serviciul respectiv , spatiu detinut in proprietate sau prin contract de inchiriere pe toata durata de atribuire in gestiune a serviciului de transport respectiv – dovada

Cazier judiciar ;

Cazier auto eliberat de politia rutiera Cluj din care sa rezulte ca in ultimul an taximetristul nu a avut suspendat dreptul de a conduce un autovehicul, pentru, conducerea autovehiculului sub influenta alcoolului sau al substantelor stupefiante ori nu a fost implicat in accidente rutiere soldate cu victime din culpa lor;

cazier de conduita profesionala al conducatorului auto:

aviz medical si psihologic eliberat de o policlinica acreditata de Ministerul Transporturilor pe linie de siguranta circulatiei.

Declaratie pe propria raspundere a transportatorului privind norma de minim 8 ore pe zi de lucru in regim de taxi pentru fiecare autovehicul conform criteriilor de departajare stabilite la art. 14 ^2 alin.(6) dlit. g din Legea 265/2007,(model Anexa 5)

Contract de dispecerizare sau autorizaţia propriului dispecerat, din care sa rezulte tarifele de distanta practicate;

Dovada detineri legale a proprietatii casei de marcat si a statiei ( factura , in lipsa acestei declaratie pe propria raspundere privind modul de dobandire a acesteia in care se va stipula seria statiei (model conform Anexei 3).

Documentele autovehicului :

Cartea de identitate a autovehicului, din care sa rezulte ca acesta este detinut in propiretate sau in temeiul unui contract de leasing (contractul de leasing daca este cazul).

Certificatul de înmatriculare a autovehiculului

Anexa la cerificatul de inmatriculare a autovehiculului cu I.T.P. LA 6 LUNI valabilă

Asigurarea obligatorie de raspundere civila auto;

Asigurarea persoanelor, bunurilor acestora si a marfurilor transportate, pentru riscurile ce cad in sarcina transportatorului autorizat;

Certificat de agrere al autovehicului , emis de Registrul Auto Roman , vizat la zi;

Buletin de verificare metrologica a casei de marcat;

Declaratie pe propria raspundere privind tarifele practicate in conformitate cu contractul de dispecerizare (model conform Anexa 2)

Declaratie de instalare a aparatelor de marcat elerctronice fiscale inregistrata la administratia finatelor publice

Bon fiscal care sa cuprinda numarul autorizatiei taxi, codul de inregistrare fiscala al transportatorului autorizat, tarifele practicate, numarul de inmatriculare al autovehiculului, codul unic de inregistrare fiscala al transportatorului autorizat, numarul de telefon, numarul de aprobare de model al casei de marcat fiscale.

Lista cu tarifele de bord trebuie sa cuprinda, denumirea transportatorului autorizat detinator al autorizatiei taxi respective, asa cum este inregistrat la Registrul Comertului , valoarea tarifelor practicate , data emiteri, stampila primariei si semnatura autorizata care au caracter de viza de conformitate , stampila cu semnatura persoanei desemnate Anexa 7

Legitimatia de bord care sa contina , denumirea transportatorului autorizat detinator al autorizatiei taxi respective, asa cum este inregistrata la Registrul Comertului, numele si prenumele taximetristului, fotografia soferului taxi, stampila transportatorului autorizat cu semnatura persoanei desemnate, data emiterii ecusonului (Anexa 7)

REZULTATUL ATRIBUIRII VA FI ANUNTAT IN DATA DE 10.02.2018

PROCEDURA DE ELIBERARE A AUTORIZATIILOR TAXI VA FI DEMARATA LA DATA DE 12.03.2018

CRITERIILE DE DEPARTAJARE SI PUNCTAJELE

 

NR. CRT. CRITERII DE DEPARTAJARE PUNCTAJ
1. Vechimea autov vehiculului de la data fabricatiei pana la 1 an 10 puncte
Intre 1 si 2 ani 8 puncte
Intre 2 si 3 ani 6 puncte
Intre 3 si 4 ani 4 puncte
Intre 4 si 5 ani 2 puncte
2. Clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro Euro 2 0 puncte
Euro 3 5 puncte
Euro 4 10 puncte
Euro 5 15 puncte
3. Vechimea in ani de cand transportatorul desfasoara autorizar activitatea de transport in regim de taxi Intre 1 si 2 ani 1punct
Intre 2 si 3 ani 2 puncte
Intre 3 si 4 ani 3 puncte
Intre 4 si 5 ani 4 puncte
Peste 5 ani 5 puncte
4. Efortul investitional al transportatorului autorizat, definit de modul de detinere al autovehicului Proprietate 2 puncte
Leasing 1 punct
5. Posibilitataea asigurarii reale a prezentei autovehiculului in activitatea pe zi lucratoare de Minim 8 ore 2 puncte
Pesta 8 ore 4 puncte
6. Volum portbagaj util autoturism (dcm) Clasa mica (sub 300l) 3 puncte
Clasa medie )intre 300 l si 600 l) 5 puncte
Clasa mare (peste 600 l) 6 puncte
7. Echiparea cu aer conditionat 10 puncte
8. 1 airbag 1 punct
intre 2 si 3 airbaguri 4 puncte
intre 4 si 6 airbaguri 6 puncte
peste 6 airbaguri 8 puncte
9. Existenta GPS de monitorizare 5 puncte
10. Existenta dispozitiv fix de inregistrare a precizarilor facute de client 3 puncte
11. Existenta perete despartitor conducator auto – clienti 7 puncte
12. Existenta dispozitiv pentru plata cu cardul 5 puncte
Total punctaj maxim posibil de obtinut 80 puncte

 

X