DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

ELENA FĂRCĂȘAN

DIRECTOR EXECUTIV


CONTACT SERVICIU

Telefon: 0264 313 160 int. 150

Adresa email: impozite.taxe@primariaturda.ro

Camera : 64

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE

Direcția impozite şi taxe locale urmăreşte ansamblul operațiilor de impunere, control şi încasare a veniturilor fiscale, aplicarea procedurilor legale de executare silită pentru recuperarea debitelor restante din impozite, taxe şi amenzi, emiterea de facturi în baza contractelor de închiriere transmise de Serviciul Administrarea Patrimoniul și GIS și încasarea contravalorii acestora.
Participă la fundamentarea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local cu privire la impozitele şi taxele locale, fundamentează nivelul veniturilor din impozite şi taxe locale pe care le propune pentru cuprinderea în bugetul local anual sau multianual.
X