16 decembrie 2008

Hotărârea nr. 274 privind modificarea organigramei şi a regulamentului de ordine interioară al Serviciului Public Poliţia Comunitară

  Consiliul local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 16.12.2008; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei şi regulamentului de ordine interioară al Serviciului Public Poliţia […]
16 decembrie 2008

Hotărârea nr. 273 privind aprobarea finantarii din venituri proprii si subventie de la bugetul local a Serviciului Administrarea Pietelor si Oborului

  Consiliul Local al minicipiului Turda intrunit in sedinta ordinara din data de 16.12.2008; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea finantarii din venituri proprii si subventie de la bugetul local […]
16 decembrie 2008

Hotărârea nr. 272 privind stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta,precum si aprobarea diferitelor taxe si tarife pentru anul 2009

  Consiliul Local al minicipiului Turda intrunit in sedinta ordinara din data de 16.12.2008; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta,precum […]
16 decembrie 2008

Hotărârea nr. 271 privind aprobarea modificarii organigramei, a statului de functii, numarului de personal , al reguamentului de organizare si functionare al S P A S

  Consiliul Local al minicipiului Turda intrunit in sedinta ordinara din data de 16.12.2008; Luand in dezbatere proiectul de hotarare initiat de catre Primarul minicipiului Turda, Tudor Stefanie, cu privire la aprobarea […]
16 decembrie 2008

Hotărârea nr. 270 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de turism balnear pentru sporirea atractivităţii Regiunii Nord-Vest (Turda-Sângeorz Băi)” precum şi a cheltuielilor legate de proiect pentru locaţia Turda

  Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 16.12.2008; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul municipiului Turda, Vicenţiu Mircea IRIMIE, cu privire la aprobarea […]
16 decembrie 2008

Hotărârea nr. 269 privind aprobarea modificarii partiale a criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate pentru locuintele sociale si de necesitate si a locuintelor din fondul locative de stat altele decat cele sociale si numirea Comisiei de analiza a dosarelor depuse de cetateni

  Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 16.12.2008; Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea modificarii partiale a criteriilor de stabilire a ordinii […]
16 decembrie 2008

Hotărârea nr. 268 privind vanzarea terenului situat in Turda, str. Cart. Bai Sarate fn, in suprafata de 6580 mp

  Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 16.12.2008; Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la vanzarea terenului situat in Turda, str. Cart. Bai Sarate […]
16 decembrie 2008

Hotărârea nr. 267 privind aprobarea inchirierii fara licitatie a spatiului situat administrativ in municipiul Turda str. George Cosbuc nr. 3 catre Biroul Notarului Public Druia Mihaela

  Consiliul Local al Municipiului Turda intrunit in sedinta ordinara la data de 16.12.2008; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea inchirierii fara licitatie a spatiului situat administrativ in municipiul Turda […]
16 decembrie 2008

Hotărârea nr. 266 privind aprobarea acordarii in compensare in baza legii 10/2001 a unei suprafete de teren

  Consiliul Local al Municipiului Turda intrunit in sedinta ordinara la data de 16.12.2008; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea acordarii in compensare in baza legii 10/2001 a unei suprafete […]
16 decembrie 2008

Hotărârea nr. 265 privind aprobarea acordarii in compensare in baza legii 10/2001 a unei suprafete de teren

  Consiliul Local al Municipiului Turda intrunit in sedinta ordinara la data de 16.12.2008; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea acordarii in compensare in baza legii 10/2001 a unei suprafete […]