Anul 2021

24 februarie 2021

Hotărârea nr. 34 privind aprobarea actualizării Actului Constitutiv al societății Salina Turda SA cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 34 privind aprobarea actualizării Actului Constitutiv al societății Salina Turda SA cu modificările şi completările ulterioare Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedința extraordinara din data de 19.02.2021; Luând […]
24 februarie 2021

Hotărârea nr. 33 privind aprobarea actualizării Actului Constitutiv al societății Domeniul Public Turda SA cu modificările şi completările sale ulterioare

Hotărârea nr. 33 privind aprobarea actualizării Actului Constitutiv al societății Domeniul Public Turda SA cu modificările şi completările sale ulterioare Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedința extraordinara din data de […]
24 februarie 2021

Hotărârea nr. 32 privind desemnarea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Salina Turda S.A.

Hotărârea nr. 32 privind desemnarea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Salina Turda S.A. Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedința extraordinară din data de 19.02.2021; Luând în dezbatere proiectul de […]
24 februarie 2021

Hotărârea nr. 31 privind desemnarea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Domeniul Public Turda S.A.

Hotărârea nr. 31 privind desemnarea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Domeniul Public Turda S.A. Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedința extraordinară din data de 19.02.2021; Luând în dezbatere proiectul […]
24 februarie 2021

Hotărârea nr. 30 privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public – activitatea de întreținere, mentenanță și reabilitare a sistemelor de iluminat public: stradal, pietonal, ornamental, și arhitectural, inclusiv realizarea iluminatului ornamental -festiv temporar pentru sărbătorile de iarnă/primăvară, eficientizarea sistemelor de iluminat public existente, prin modernizare și extindere cu echipamente și tehnologii performante în domeniu, în Municipiul Turda

Hotărârea nr. 30 privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public – activitatea de întreținere, mentenanță și reabilitare a sistemelor de iluminat public: stradal, pietonal, ornamental, și arhitectural, inclusiv realizarea iluminatului ornamental -festiv […]
9 februarie 2021

Hotărârea nr. 29 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr. 29 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 28.01.2021; În temeiul prevederilor art. 123, ale art. 129, alin. 1, art. […]
9 februarie 2021

Hotărârea nr. 28 privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public Poliția Locală Turda

Hotărârea nr. 28 privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public Poliția Locală Turda Consiliul local al Municipiului Turda, întrunit în ședința ordinară din data de 28.01.2021; Luând în […]
9 februarie 2021

Hotărârea nr. 27 privind aprobarea PUZ/RLU – Înființare parc industrial/logistic NERVIA, amenajare acces, cu scoaterea din circuitul agricol a terenului suport acestor incinte și introducerea în teritoriu intravilan în tarlalele 85-86 municipiul Turda cu acces din str.Câmpiei

Hotărârea nr. 27 privind aprobarea PUZ/RLU – Înființare parc industrial/logistic NERVIA, amenajare acces, cu scoaterea din circuitul agricol a terenului suport acestor incinte și introducerea în teritoriu intravilan în tarlalele 85-86 municipiul […]
9 februarie 2021

Hotărârea nr. 26 privind aprobarea P.U.D. – Demolare construcție existentă, construire casă unifamilială P+M), anexă garaj auto(S+P) și împrejmuire teren în municipiul Turda str. Ion Creangă nr. 19

Hotărârea nr. 26 privind aprobarea P.U.D. – Demolare construcție existentă, construire casă unifamilială P+M), anexă garaj auto(S+P) și împrejmuire teren în municipiul Turda str. Ion Creangă nr. 19 Consiliul Local al Municipiului […]
9 februarie 2021

Hotărârea nr. 25 privind aprobarea contractului de mandat pentru exercitarea funcţiei de membru al Consiliului de Administratie al societății Domeniul Public Turda

Hotărârea nr. 25 privind aprobarea contractului de mandat pentru exercitarea funcţiei de membru al Consiliului de Administratie al societății Domeniul Public Turda SA Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţă ordinară […]
X