11 ianuarie 2022

Hotărârea nr. 222 privind aprobarea modificării organigramei, numărului de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Serviciului Public Poliţia Locală Turda

Hotărârea nr. 222 privind aprobarea modificării organigramei, numărului de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Serviciului Public Poliţia Locală Turda Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în […]
11 ianuarie 2022

Hotărârea nr. 221 privind aprobarea documentației tehnice pentru dezmembrarea terenului înscris în CF 58053 Turda, nr. top. 2681/4/1/2

Hotărârea nr. 221 privind aprobarea documentației tehnice pentru dezmembrarea terenului înscris în CF 58053 Turda, nr. top. 2681/4/1/2 Consiliul Local  al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.12.2021; Luând […]
11 ianuarie 2022

Hotărârea nr. 220 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Turda a imobilului teren în suprafaţă de 2949 mp, situat pe str. Stadionului, Municipiul Turda, cu nr. cadastral 64790

Hotărârea nr. 220 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Turda a imobilului teren în suprafaţă de 2949 mp, situat pe str. Stadionului, Municipiul Turda, cu nr. cadastral […]
11 ianuarie 2022

Hotărârea nr. 219 privind aprobarea „Metodologiei de acordare a granturilor pentru premierea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu rezultate deosebite în domeniul performanţelor şcolare, respectiv rezultate deosebite obţinute la următoarele concursuri: olimpiade şcolare (faza internaţională), examenul de evaluare naţională şi examenul de bacalaureat, precum și a sportivilor și a colectivelor tehnice care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale şi naţionale oficiale”

Hotărârea nr. 219 privind aprobarea „Metodologiei de acordare a granturilor pentru premierea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu rezultate deosebite în domeniul performanţelor şcolare, respectiv rezultate deosebite obţinute la următoarele concursuri: olimpiade şcolare […]
11 ianuarie 2022

Hotărârea nr. 218 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda S.A, pentru exerciţiul financiar 2021

Hotărârea nr. 218 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda S.A, pentru exerciţiul financiar 2021 Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de […]
11 ianuarie 2022

Hotărârea nr. 217 privind aprobarea DALI și a principalilor indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: “Restaurarea, consolidarea, modernizarea și punerea în valoare a clădirii Primăriei municipiului Turda – monument istoric având cod de clasificare CJ-II-m-B-007788 situat în Municipiul Turda, Piața 1 Decembrie 1918 nr. 28, Județul Cluj”

Hotărârea nr. 217 privind aprobarea DALI și a principalilor indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: “Restaurarea, consolidarea, modernizarea și punerea în valoare a clădirii Primăriei municipiului Turda – monument istoric având cod […]
11 ianuarie 2022

Hotărârea nr. 216 privind stabilirea criteriilor de zonare și încadrarea străzilor și a unor imobile situate în intravilanul municipiului Turda în zonele de impozitare delimitate

Hotărârea nr. 216 privind stabilirea criteriilor de zonare și încadrarea străzilor și a unor imobile situate în intravilanul municipiului Turda în zonele de impozitare delimitate Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în […]
11 ianuarie 2022

Hotărârea nr. 215 privind aprobarea listelor de priorităţi pe anul 2022 pentru repartizarea ocuinţelor sociale şi a locuinţelor din fondul locativ de stat, altele decât cele sociale

Hotărârea nr. 215 privind aprobarea listelor de priorităţi pe anul 2022 pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a locuinţelor din fondul locativ de stat, altele decât cele sociale Consiliul Local al Municipiului Turda, […]
11 ianuarie 2022

Hotărârea nr. 214 privind aprobarea Planului anual de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru persoane majore apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat şi calculul valoric estimat al muncii ce se va presta de aceştia în anul 2022

Hotărârea nr. 214 privind aprobarea Planului anual de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru persoane majore apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat şi calculul […]
11 ianuarie 2022

Hotărârea nr. 213 privind încetarea aplicării, începând cu data de 01.01.2022, a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 278/30.12.2020 referitoare la majorarea cu 500% a impozitului începand cu anul 2021, pentru clădirea situata în Municipiul Turda, str. Aurel Vlaicu nr. 34, proprietatea societății ABBELA SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Hotărârea nr. 213 privind încetarea aplicării, începând cu data de 01.01.2022, a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 278/30.12.2020 referitoare la majorarea cu 500% a impozitului începand cu anul 2021, pentru […]