Anul 2021

6 mai 2021

Hotărârea nr. 75 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr. 75 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Consiliul Local  al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 22.04.2021; În temeiul prevederilor art. 123, ale art. 129, alin. 1, art. […]
6 mai 2021

Hotărârea nr. 74 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Spitalul municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda

Hotărârea nr. 74 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Spitalul municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din […]
6 mai 2021

Hotărârea nr. 73 privind aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru luna aprilie 2021

Hotărârea nr. 73 privind aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru luna aprilie 2021 Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 22.04.2021; […]
6 mai 2021

Hotărârea nr. 72 privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a imobilului teren, situat în Turda, str. Baladei nr. 1

Hotărârea nr. 72 privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a imobilului teren, situat în Turda, str. Baladei nr. 1 Consiliul Local  al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.04.2021; […]
6 mai 2021

Hotărârea nr. 71 privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a imobilului teren, situat în Turda, str. Tineretului nr. 16A

Hotărârea nr. 71 privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a imobilului teren, situat în Turda, str. Tineretului nr. 16A Consiliul Local  al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.04.2021; […]
6 mai 2021

Hotărârea nr. 70 privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor spaţii situate administrativ în Municipiul Turda, str.Tineretului nr.6, jud.Cluj, către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ,,Alexandru Vaida Voevod “ Cluj

Hotărârea nr. 70 privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor spaţii situate administrativ în Municipiul Turda, str.Tineretului nr.6, jud.Cluj, către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ,,Alexandru Vaida Voevod “ Cluj Consiliul Local  […]
6 mai 2021

Hotărârea nr. 69 privind aprobarea Programului de investiţii al societăţii Transport Urban Public S.R.L., pentru anul 2021, anexă la Contractul de delegare a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe raza administrativ teritorială a municipiului Turda

Hotărârea nr. 69 privind aprobarea Programului de investiţii al societăţii Transport Urban Public S.R.L., pentru anul 2021, anexă la Contractul de delegare a serviciului de transport public local de călători prin curse […]
6 mai 2021

Hotărârea nr. 68 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al societăţii Transport Urban Public S.R.L., pentru exerciţiul financiar al anului 2021

Hotărârea nr. 68 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al societăţii Transport Urban Public S.R.L., pentru exerciţiul financiar al anului 2021 Consiliul Local  al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din […]
6 mai 2021

Hotărârea nr. 67 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societăţii Salina Turda SA, aferent exercitiului financiar al anului 2021

Hotărârea nr. 67 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societăţii Salina Turda SA, aferent exercitiului financiar al anului 2021 Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedința ordinară din data […]
6 mai 2021

Hotărârea nr. 66 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii Domeniul Public Turda S.A. aferent exercitiului financiar al anului 2021

Hotărârea nr. 66 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii Domeniul Public Turda S.A. aferent exercitiului financiar al  anului  2021 Consiliul Local  al Municipiului Turda, întrunit în sedința ordinară din […]
X