28 decembrie 2016

Hotărârea nr. 344 privind aprobarea prelungirii mandatului membrilor Consiliului de Administratie ai societatii Domeniul Public Turda SA

  Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara la data de 28.12.2016; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii mandatului membrilor Consiliului de Administratie ai societatii Domeniul Public […]
28 decembrie 2016

Hotărârea nr. 343 privind aprobarea prelungirii mandatului membrilor Consiliului de Administratie ai societatii Turda Salina Durgau SA

  Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara la data de 28.12.2016; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii mandatului membrilor Consiliului de Administratie ai societatii Turda Salina […]
28 decembrie 2016

Hotărârea nr. 342 privind modificarea şi actualizarea anexei nr. 1 la HCL nr. 161 din 28.07.2016 referitoare la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Turda in Consiliile de Administratie din cadrul unitatilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Turda

  Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara la data de 28.12.2016; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind modificarea şi actualizarea anexei nr. 1 la HCL nr. 161 din […]
28 decembrie 2016

Hotărârea nr. 341 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local  Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

  Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa extraordinară în data de 28.12.2016; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a […]
20 decembrie 2016

Hotărârea nr. 330 privind aprobarea caietului de sarcini – cadru – pentru inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu in suprafata de 12,2 mp., situat în Turda, str. Andrei Muresanu nr. 13-15, (clădire ambulatoriu – Spital Turda), cu destinatia cabinet tehnică dentară

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 20.12.2016 ; Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea caietului de sarcini – cadru – pentru inchirierea prin […]
20 decembrie 2016

Hotărârea nr. 329 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie la obiectiv: „Restaurarea, punerea în valoare şi introducerea în circuitul turistic a Castrului Legiunii V Macedonica, Potaissa-Turda” si a principalilor indicatorilor tehnico-economici

  Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 20.12.2016; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Turda, Cristian Octavian MATEI, cu privire la aprobarea […]
20 decembrie 2016

Hotărârea nr. 328 privind acordul Municipiului Turda pentru prelungirea perioadei de tragere a creditului contractat de către SC Turda Salina Durgău SA cu CEC Bank, conform contractului cu nr. RQ12034467537715/12.03.2012

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinară in data de 20.12.2016; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind acordul Municipiului Turda pentru prelungirea perioadei de tragere a creditului contractat de […]
20 decembrie 2016

Hotărârea nr. 327 privind solutionarea cererilor de acordare a eşalonării la plata impozitelor si taxelor locale depuse de persoane fizice

  Consiliul local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinară din data de 20.12.2016; Având in vedere proiectul de hotărâre privind solutionarea cererilor de acordare a eşalonării la plata impozitelor si taxelor […]
20 decembrie 2016

Hotărârea nr. 326 privind aprobarea Procedurii de acordare a eşalonării şi/sau amânării la plata obligaţiilor fiscale şi a obligaţiilor bugetare prevăzute de art. 184, alin. 5 din Legea nr. 207/2015, datorate bugetului local de către persoane fizice şi juridice

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 20.12.2016; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Procedurii de acordare a eşalonării şi/sau amânării la plata obligaţiilor fiscale […]
20 decembrie 2016

Hotărârea nr. 325 privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor si taxelor locale depuse de persoane fizice

  Consiliul local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinară din data de 20.12.2016; Având in vedere proiectul de hotărâre privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor si taxelor […]