Anul 2016

8 iunie 2017

Hotărârea nr. 344 privind aprobarea prelungirii mandatului membrilor Consiliului de Administratie ai societatii Domeniul Public Turda SA

  Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara la data de 28.12.2016; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii mandatului membrilor Consiliului de Administratie ai societatii Domeniul Public […]
8 iunie 2017

Hotărârea nr. 343 privind aprobarea prelungirii mandatului membrilor Consiliului de Administratie ai societatii Turda Salina Durgau SA

  Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara la data de 28.12.2016; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii mandatului membrilor Consiliului de Administratie ai societatii Turda Salina […]
8 iunie 2017

Hotărârea nr. 342 privind modificarea şi actualizarea anexei nr. 1 la HCL nr. 161 din 28.07.2016 referitoare la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Turda in Consiliile de Administratie din cadrul unitatilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Turda

  Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara la data de 28.12.2016; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind modificarea şi actualizarea anexei nr. 1 la HCL nr. 161 din […]
8 iunie 2017

Hotărârea nr. 341 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local  Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

  Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa extraordinară în data de 28.12.2016; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a […]
8 iunie 2017

Hotărârea nr. 340 privind aprobarea transformarii a 2 posturi vacante din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda

  Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţă ordinară în data de 20.12.2016; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea transformarii a 2 posturi vacante din cadrul Serviciului Public de […]
8 iunie 2017

Hotărârea nr. 339 privind aprobarea Metodologie de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate social precum si metodologia si criteriilor de acordare a unor ajutoare de urgenţă persoanelor sau familiilor în vederea depăşirii unor situaţii de dificultate generate de restanţele acumulate la plata întreţinerii sau a altor utilităţi

  Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţă ordinară în data de 20.12.2016; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea Metodologie de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate social precum […]
8 iunie 2017

Hotărârea nr. 338 privind aprobarea Regulamentului și tarifelor pentru eliberarea și folosirea autorizației de acces tonaj privind stabilirea condițiilor de acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone, pe străzile din municipiul Turda

  Consiliul local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 20.12.2016; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului și tarifelor pentru eliberarea și folosirea autorizației de acces […]
8 iunie 2017

Hotărârea nr. 337 privind modificarea și completarea HCL nr.212/2005 privind buna gospodărire a municipiului Turda

  Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 20.12.2016, Având în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.212/2005 privind buna gospodărire a municipiului Turda, […]
8 iunie 2017

Hotărârea nr. 336 privind aprobarea proiectului „CEPS Turda – Calitate, Egalitate și Prietenie în școlile din Turda” și a cheltuielilor legate de proiect

  Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 20.12.2016; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei, cu privire la […]
8 iunie 2017

Hotărârea nr. 335 privind stabilirea chiriei pentru spațiile și terenurile cu altă destinație decât locuință, precum și aprobarea diferitelor taxe și tarife pentru anul 2017

  Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara din data de 20.12.2016; Luand in dezbatere  proiectul de hotarare cu privire la stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie […]
X