21 decembrie 2009

Hotărârea 236 privind reorganizarea Serviciului Public Administrarea Patrimoniului Imobiliar

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara in data de 21.12.2009; Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la reorganizarea Serviciului Public Administrarea Patrimoniului Imobiliar, proiect elaborat din initiativa […]
21 decembrie 2009

Hotărârea 235 privind stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta si a redeventei pentru cabinetele medicale concesionate, precum si aprobarea diferitelor taxe si tarife pentru anul 2010

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara din data de 21.12.2009; Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat […]
21 decembrie 2009

Hotărârea 234 privind rectificarea bugetului pe anul 2009

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă extraordinară în data de 21.12.2009; Având în vedere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local, buget autofinantate, a fondurilor nerambursabile si a creditului extern […]
21 decembrie 2009

Hotărârea 233 privind concesionarea fara licitatie publica a unui teren in suprafata de 9,26 mp, situat in Turda, str. Calea Victoriei – Lianelor fn, in vederea extinderii constructiei si activitatii, pentru SC VISTULA SRL

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara in data de 21.12.2009; Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la concesionarea fara licitatie publica a unui teren in suprafata de […]
21 decembrie 2009

Hotărârea 232 privind concesionarea fara licitatie publica a unui teren in suprafata de 19,50 mp, situat in Turda, str. Calea Victoriei – Lianelor fn, in vederea extinderii constructiei si activitatii, pentru d-na Baginean Elena

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara in data de 21.12.2009; Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la concesionarea fara licitatie publica a unui teren in suprafata de […]
20 decembrie 2009

Hotărârea 230 privind acordarea distincţiei “Credinţa Cetăţii“ domnului Trif Dorin Ioan

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara in data de 20.08.2009. Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind acordarea distinctiei “Credinta Cetatii“ domnului Trif Dorin Ioan, proiect elaborat din initiativa […]
16 decembrie 2009

Hotărârea 231 privind modificarea Statului de functii al Serviciului Administrarea Patrimoniului Imobiliar

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara in data de 16.12.2009; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind modificarea Statului de functii al Serviciului Administrarea Patrimoniului Imobiliar, elaborat din initiativa […]
16 decembrie 2009

Hotărârea 229 privind aprobarea constituirii unui drept de servitute de trecere cu autovehicule asupra unui imobil – teren, in suprafata de 520 mp, apartinand domeniului public al municipiului Turda, situat in Turda, pe str. Calea Victoriei nr. 33, in favoarea S.C. BARIL EXIM S.R.L. Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara in data de 16.12.2009; Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea constituirii unui drept de servitute de trecere cu autovehicule […]
16 decembrie 2009

Hotărârea 228 privind modificarea art. 1 din HCL nr. 163/27.08.2009

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara in data de 16.12.2009; Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la modificarea art. 1 din HCL nr. 163/27.08.2009, elaborat din initiativa […]
4 decembrie 2009

Hotărârea 227 privind aprobarea proiectului  „Îmbunătăţirea abilităţilor personalului din administraţia publică locală de a utiliza limbile străine în relaţia cu parteneri şi finanţatori externi pentru a contribui la dezvoltarea durabilă a zonei” şi susţinerea din Bugetul Local al Municipiului Turda a cheltuielilor legate de acest proiect în cadrul POS DCA, Axa prioritară 1, Domeniul major de intervenţie 1.3

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 04.12.2009; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Turda, Tudor Ştefănie, cu privire la aprobarea proiectului  „Îmbunătăţirea […]