18 decembrie 2013

Hotărârea nr. 291 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

  Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinţa ordinară din data de 18.12.2013; Având în vedere prevederile art. 35, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu […]
18 decembrie 2013

Hotărârea nr. 290 privind completarea art. 1 din HCL nr. 267/09.12.2013 referitoare la desemnarea membrilor provizorii ai Consiliului de administratie al SC Turda Salina Durgau SA

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinară din data de 18.12.2013; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind completarea art. 1 din HCL nr. 267/09.12.2013 referitoare la desemnarea membrilor provizorii […]
18 decembrie 2013

Hotărârea nr. 289 privind modificarea Actului Constitutiv al SC Turda Salina Durgau SA

  Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 18.12.2013; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind modificarea Actului Constitutiv al SC Turda Salina Durgau SA, proiect elaborat […]
18 decembrie 2013

Hotărârea nr. 288 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza administrativ -teritorială a Municipiului Turda, care vor funcţiona în anul şcolar 2014-2015

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 18.12.2013; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Turda, Ştefănie Tudor cu privire la aprobarea reţelei unităţilor […]
18 decembrie 2013

Hotărârea nr. 287 privind aprobarea preluarii in administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda a sectorului de drum judetean DJ161B km 24+544-25+720

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 18.12.2013; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea preluarii in administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda a sectorului de […]
18 decembrie 2013

Hotărârea nr. 286 privind aprobarea modificarii HCL nr. 82/2012 referitoare la transmiterea dreptului de administrare, în favoarea judeţului Cluj, asupra terenului, în suprafaţă de 1,90 ha, aferent obiectivului de investiţii “ închidere şi ecologizare depozit de deşeuri urbane, neconform, str. Cheii, fn, din municipiul Turda”

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 18.12.2013; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii HCL nr. 82/2012 privind transmiterea dreptului de administrare, în favoarea […]
18 decembrie 2013

Hotărârea nr. 285 privind aprobarea documentatiei tehnice de identificare a unui imobil in teren si elaborarea operatiunilor necesare in vederea intabularii dreptului de proprietate al Municipiului Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 18.12.2013; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice de identificare a unui imobil in teren si elaborarea […]
18 decembrie 2013

Hotărârea nr. 284 privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobilul situat administrativ in municipiul Turda str. Obeliscului

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 18.12.2013; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobilul situat administrativ in municipiul Turda […]
18 decembrie 2013

Hotărârea nr. 283 privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor si taxelor locale depuse de persoane fizice

Consiliul local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinară din data de 18.12.2013; Având in vedere proiectul de hotărâre privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor si taxelor locale […]
18 decembrie 2013

Hotărârea nr. 282 privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor si taxelor locale depuse de persoane fizice

Consiliul local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinară din data de 18.12.2013; Având in vedere proiectul de hotărâre privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor si taxelor locale […]