Anul 2022

3 august 2022

Hotărârea nr. 161 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr. 161 privind alegerea preşedintelui de şedinţă   Consiliul Local  al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 28.07.2022; În temeiul prevederilor art. 123, ale art. 129, alin. 1, art. […]
3 august 2022

Hotărârea nr. 160 privind vânzarea a unor locuințe ANL, situate în Turda, str. Tineretului nr. 26A

Hotărârea nr. 160 privind vânzarea a unor locuințe ANL, situate în Turda, str. Tineretului nr. 26A   Consiliul Local  al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.07.2022; Luând în […]
3 august 2022

Hhotărârea nr. 159 privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu gratuit asupra imobilului teren, situat în Turda, str. Tineretului, nr.16A, jud. Cluj, in favoarea Bisericii Penticostale Muntele Sionului

Hhotărârea nr. 159 privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu gratuit asupra imobilului teren, situat în Turda, str. Tineretului, nr.16A, jud. Cluj, in favoarea Bisericii Penticostale Muntele Sionului     […]
3 august 2022

Hotărârea nr. 158 privind aprobarea operaţiunii de apartamentare a imobilului situat în Turda, str. Dr. Ioan Rațiu nr. 81, jud. Cluj, UAT Turda, având nr. cadastral 65991-C1

Hotărârea nr. 158 privind aprobarea operaţiunii de apartamentare a imobilului situat în Turda, str. Dr. Ioan Rațiu nr. 81, jud. Cluj, UAT Turda, având nr. cadastral 65991-C1   Consiliul Local al municipiului […]
3 august 2022

Hotărârea nr. 157 privind modificarea HCL nr. 82/21.04.2022

Hotărârea nr. 157 privind modificarea HCL nr. 82/21.04.2022   Consiliul Local  al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.07.2022; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 82/21.04.2022, […]
3 august 2022

Hotărârea nr. 156 privind darea în administrare a imobilului înscris în CF nr. 59578 Turda, număr cadastral 59578-C1, către societatea Domeniul Public Turda S.A., înființarea unui punct de lucru al societății Domeniul Public Turda S.A. și completarea Actului constitutiv al societății Domeniul Public Turda S.A. cu un obiect secundar de activitate

Hotărârea nr. 156 privind darea în administrare a imobilului înscris în CF nr. 59578 Turda, număr cadastral 59578-C1, către societatea Domeniul Public Turda S.A., înființarea unui punct de lucru al societății Domeniul […]
3 august 2022

Hotărârea nr. 155 privind aprobarea prețurilor practicate de societatea Domeniul Public Turda S.A.

Hotărârea nr. 155 privind aprobarea prețurilor practicate de societatea Domeniul Public Turda S.A.   Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în ședința ordinară din data da 28.07.2022; Luând în dezbatere proiectul de […]
3 august 2022

Hotărârea nr. 154 privind aprobarea devizului general actualizat al proiectului „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona de vest a municipiului Turda”

Hotărârea nr. 154 privind aprobarea devizului general actualizat al proiectului „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona de vest a municipiului Turda”   Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa […]
3 august 2022

Hotărârea nr. 153 privind aprobare P.U.D – CONSTRUIRE CASĂ PAROHIALĂ ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE în Municipiul Turda, str. 22 Decembrie 1989 nr. 15, Județul Cluj

Hotărârea nr. 153 privind aprobare P.U.D – CONSTRUIRE CASĂ PAROHIALĂ ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE în Municipiul Turda, str. 22 Decembrie 1989 nr. 15, Județul Cluj   Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în […]
3 august 2022

Hotărârea nr. 152 privind aprobare P.U.D – Construire centru medical, amenajări exterioare, împrejmuire, branșamente si racorduri la utilități Municipiul Turda, str. Mircea Cel Bătrân, nr. 1, Județul Cluj

Hotărârea nr. 152 privind aprobare P.U.D – Construire centru medical, amenajări exterioare, împrejmuire, branșamente si racorduri la utilități Municipiul Turda, str. Mircea Cel Bătrân, nr. 1, Județul Cluj   Consiliul Local al […]
X