17 noiembrie 2022

Hotărârea nr. 247 privind aprobarea depunerii proiectului „ÎNFIINȚAREA CENTRULUI DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR TURDA”

Hotărârea nr. 247 privind aprobarea depunerii proiectului „ÎNFIINȚAREA CENTRULUI DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR TURDA” Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă extraordinară în data de 16.11.2022; Luând în dezbatere proiectul […]
17 noiembrie 2022

Hotărârea nr. 246 privind aprobarea constituirii unui drept de superficie în favoarea Municipiului Turda asupra terenului în suprafață de 100.000 mp, înscris în CF nr. 65465 Turda, identificat cu nr. cadastral 65465, proprietatea Asociației de Pășunat Poiana Turda

Hotărârea nr. 246 privind aprobarea constituirii unui drept de superficie în favoarea Municipiului Turda asupra terenului în suprafață de 100.000 mp, înscris în CF nr. 65465 Turda, identificat cu nr. cadastral 65465, […]
10 noiembrie 2022

Hotărârea nr. 245 privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Turda

Hotărârea nr. 245 privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Turda Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa extraordinară din data de 04.11.2022; Luând în […]
10 noiembrie 2022

Hotărârea nr. 244 privind modificarea și completarea HCL nr. 158/12.05.2017 referitoare la aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: “Sală de sport competițională de nivel internațional, Baza sportivă Turda, în municipiul Turda, str. Stadionului nr.14, județul Cluj”, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 244 privind modificarea și completarea HCL nr. 158/12.05.2017 referitoare la aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: “Sală de sport competițională de nivel internațional, […]
10 noiembrie 2022

Hotărârea nr. 243 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea  nr.  243 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Consiliul Local  al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 31.10.2022; În temeiul prevederilor art. 123, ale art. 129, alin. 1, art. 139, […]
10 noiembrie 2022

Hotărârea nr. 242 privind modificarea anexei la HCL nr. 53/28.02.2022 referitoare la aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru perioada martie – decembrie 2022

Hotărârea nr. 242 privind modificarea anexei la HCL nr. 53/28.02.2022 referitoare la aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru perioada martie – decembrie 2022 Consiliul Local al […]
10 noiembrie 2022

Hotărârea nr. 241 privind aprobarea operațiunii de dezmembrare a imobilului teren situat în municipiul Turda, str. Republicii nr. 9, județul Cluj, CF 63355 (CF vechi 1080), având top 1036/1,1037/1

Hotărârea nr. 241 privind aprobarea operațiunii de dezmembrare a imobilului teren situat în municipiul Turda, str. Republicii nr. 9, județul Cluj, CF 63355 (CF vechi 1080), având top 1036/1,1037/1 Consiliul Local  al […]
10 noiembrie 2022

Hotărârea nr. 240 privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a imobilului teren ȋn suprafață de 790 mp, situat administrativ ȋn Turda, str. Zidarilor, nr. 3, ȋnscris ȋn cartea funciară nr. 57934, cu nr. top 7305/55

Hotărârea nr. 240 privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a imobilului teren ȋn suprafață de 790 mp, situat administrativ ȋn Turda, str. Zidarilor, nr. 3, ȋnscris ȋn cartea funciară nr. 57934, cu […]
10 noiembrie 2022

Hotărârea nr. 239 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unor spaţii situate administrativ în municipiul Turda, str.Tineretului nr.6, județul Cluj, către Serviciul Public Poliția Locală din Municipiul Turda și determinarea modalității de calcul și facturare aferente utilităților

Hotărârea nr. 239 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unor spaţii situate administrativ în municipiul Turda, str.Tineretului nr.6, județul Cluj, către Serviciul Public Poliția Locală din Municipiul Turda și determinarea modalității […]
10 noiembrie 2022

Hotărârea nr. 238 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unor spaţii situate administrativ în municipiul Turda, str.Tineretului nr.6, jud.Cluj, către Grădinița cu Program prelungit Prichindelul Isteț și determinarea modalității de calcul și facturare aferente utilităților

Hotărârea nr. 238 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unor spaţii situate administrativ în municipiul Turda, str.Tineretului nr.6, jud.Cluj, către Grădinița cu Program prelungit Prichindelul Isteț și determinarea modalității de calcul […]