24 decembrie 2019

Hotărârea nr. 300 din data de 23.12.2019 privind rectificarea bugetului pe anul 2019

Hotărârea nr. 300 din data de 23.12.2019 privind rectificarea bugetului pe anul 2019 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa extraordinară din 23.12.2019; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea […]
24 decembrie 2019

Hotărârea nr. 299 privind aprobarea valorilor actualizate ale principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată in zona de Est a municipiului Turda”

Hotărârea nr. 299 privind aprobarea valorilor actualizate ale principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată in zona de Est a municipiului Turda” […]
24 decembrie 2019

Hotărârea nr. 298 privind aprobarea proiectului „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona de Est a municipiului Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect

Hotărârea nr. 298 privind aprobarea proiectului „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona de Est a municipiului Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în […]
24 decembrie 2019

Hotărârea nr. 297 privind modificarea Hotărârii nr. 240/26.07.2018 referitoare la aprobarea Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism la nivelul municipiului Turda, precum si a Regulamentului de funcţionare a comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism

Hotărârea nr. 297 privind modificarea Hotărârii nr. 240/26.07.2018 referitoare la aprobarea Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism la nivelul municipiului Turda, precum si a Regulamentului de funcţionare a comisiei tehnice de […]
24 decembrie 2019

Hotărârea nr. 296 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General și al Regulamentului Local de Urbanism aferent Municipiului Turda aprobat prin H.C.L.M.T. nr.160/1999

Hotărârea nr. 296 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General și al Regulamentului Local de Urbanism aferent Municipiului Turda aprobat prin H.C.L.M.T. nr.160/1999 Consiliul Local Municipal Turda întrunit în […]
24 decembrie 2019

Hotărârea nr. 295 privind stabilirea chiriei pentru spațiile și terenurile cu altă destinație decât locuință, precum și aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2020

Hotărârea nr. 295 privind stabilirea chiriei pentru spațiile și terenurile cu altă destinație decât locuință, precum și aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2020 Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară […]
24 decembrie 2019

Hotărârea nr. 294 privind aprobarea contributiei financiare lunare a Municipiului Turda către “Club Sportiv Volei CRISTINA PÎRV, pe o perioada cuprinsă între 01.01.2020-31.12.2020

Hotărârea nr. 294 privind aprobarea contributiei financiare lunare a Municipiului Turda către “Club Sportiv Volei CRISTINA PÎRV, pe o perioada cuprinsă între 01.01.2020-31.12.2020 Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara […]
24 decembrie 2019

Hotărârea nr. 293 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Turda, care vor funcţiona în anul şcolar 2020-2021

Hotărârea nr. 293 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Turda, care vor funcţiona în anul şcolar 2020-2021 Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară […]
24 decembrie 2019

Hotărârea nr. 292 privind aprobarea contribuţiei financiare lunare a Municipiului Turda către Asociaţia Club Sportiv Sticla Arieşul Turda, pe o perioadă cuprinsă între 01.01.2020-31.12.2020

Hotărârea nr. 292 privind aprobarea contribuţiei financiare lunare a Municipiului Turda către Asociaţia Club Sportiv Sticla Arieşul Turda, pe o perioadă cuprinsă între 01.01.2020-31.12.2020 Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta […]
24 decembrie 2019

Hotărârea nr.291 privind aprobarea contribuţiei societăţii Salina Turda S.A. la „ASOCIAŢIA HANDBAL CLUB POTAISSA TURDA” pentru anul 2020

Hotărârea nr.291 privind aprobarea contribuţiei societăţii Salina Turda S.A. la „ASOCIAŢIA HANDBAL CLUB POTAISSA TURDA” pentru anul 2020 Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20.12.2019; Luând […]