28 decembrie 2018

Hotărârea nr. 379 privind modificarea tarifelor practicate pentru activitatea de salubrizare menajera in municipiul Turda

Hotărârea nr. 379 privind modificarea tarifelor practicate pentru activitatea de salubrizare menajera in municipiul Turda Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta de indata , din data de 28.12.2018; Luand in […]
20 decembrie 2018

Hotărârea nr. 378 privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului Municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda

Hotărârea nr. 378 privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului Municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data […]
20 decembrie 2018

Hotărârea nr. 377 privind stabilirea chiriei pentru spațiile și terenurile cu altă destinație decât locuință, precum și aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2019

Hotărârea nr. 377 privind stabilirea chiriei pentru spațiile și terenurile cu altă destinație decât locuință, precum și aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2019 Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în ședinţă ordinară […]
20 decembrie 2018

Hotărârea nr. 376 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investitţi: “CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ INTERCONFESIONALĂ în Municipiul Turda”

Hotărârea nr. 376 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investitţi: “CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ INTERCONFESIONALĂ în Municipiul Turda” Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinţă […]
20 decembrie 2018

Hotărârea nr. 375 privind aprobarea Planului anual de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru persoane majore apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat şi calculul valoric estimat al muncii ce se va presta de aceştia

Hotărârea nr. 375 privind aprobarea Planului anual de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru persoane majore apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat şi calculul […]
20 decembrie 2018

Hotărârea nr. 374 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL – NUCLEU II TURISM URBAN – Parcul Tineretului, fosta Casă de Cultură, P-ța 1 Decembrie 1918, Municipiul Turda

Hotărârea nr. 374 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL – NUCLEU II TURISM URBAN Parcul Tineretului, fosta Casă de Cultură, P-ța 1 Decembrie 1918, Municipiul Turda Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în […]
20 decembrie 2018

Hotărârea nr. 373 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş S.A.

Hotărârea nr. 373 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş S.A. Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinta ordinară […]
20 decembrie 2018

Hotărârea nr. 372 privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil teren, în suprafaţă de 90 mp situat în Municipiul Turda, str. Lotus nr. 8B, judeţul Cluj

Hotărârea nr. 372 privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil teren, în suprafaţă de 90 mp situat în Municipiul Turda, str. Lotus nr. 8B, judeţul Cluj Consiliul Local al Municipiului Turda, […]
20 decembrie 2018

Hotărârea nr. 371 privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 675 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Turda, situat în Turda, str. Ocnelor FN

Hotărârea nr. 371 privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 675 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Turda, situat în Turda, str. Ocnelor FN Consiliul Local al Municipiului […]
20 decembrie 2018

Hotărârea nr. 370 privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 12 mp., situat în Turda, Calea Victoriei –Lotus F.N., către S.C. MARS MONA IMPEX S.R.L.

Hotărârea nr. 370 privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 12 mp., situat în Turda, Calea Victoriei –Lotus F.N., către S.C. MARS MONA IMPEX S.R.L.   Vezi hotărârea […]