30 decembrie 2010

Hotărâre nr. 220 privind aprobarea contractului de asociere pentru derularea activitatii Asociatiei Sportive FC Ariesul Turda, pentru anul 2011

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara in data de 30.12.2010; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea contractului de asociere pentru derularea activitatii Asociatiei sportive FC Ariesul Turda, […]
30 decembrie 2010

Hotărâre nr. 219 privind aprobarea colaborarii dintre Consiliul Local al municipiului Turda si A.C.S. POTAISSA TURDA – sectia handbal, privind activitatile si categoriile de cheltuieli ce se pot finanta de la bugetul local, in vederea desfasurarii turului campionatului, organizat de Federatia Romana de Handbal, pe perioada ianuarie – iunie 2011

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara in data de 30.12.2010; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea colaborarii dintre Consiliul Local al municipiului Turda si A.C.S. POTAISSA TURDA […]
30 decembrie 2010

Hotărâre nr. 218 privind rectificarea bugetului pe anul 2010

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă extraordinară în data de 30.12.2010. Având în vedere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2010, proiect elaborat din iniţiativa d-lui primar […]
21 decembrie 2010

Hotărâre nr. 217 privind rectificarea bugetului pe anul 2010

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă extraordinară în data de 21.12.2010. Având în vedere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2010, proiect elaborat din iniţiativa d-lui primar […]
21 decembrie 2010

Hotărâre nr. 216 privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor si taxelor locale depuse de persoane fizice si juridice

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinară din data de 21.12.2010; Având in vedere proiectul de hotărâre privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor si taxelor locale […]
21 decembrie 2010

Hotărâre nr. 215 privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere aferente contractelor de inchiriere pentru locuinte, curti si gradini din municipiul Turda

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara din data de 21.12.2010; Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la scutirea de la plata majorarilor de intarziere aferente contractelor de […]
21 decembrie 2010

Hotărâre nr. 214 privind aprobarea brand-ului turistic al Municipiului Turda

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara din data de 21.12.2010; Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea brand-ului turistic al Municipiului Turda, elaborat din initiativa d-lui […]
14 decembrie 2010

Hotărâre nr. 213 privind stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurilecu alta destinatie decat locuinta, precum si aprobarea diferitelor taxe si tarife pentru anul 2011

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara din data de 14.12.2010; Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat […]
14 decembrie 2010

Hotărâre nr. 212 privind aprobarea listelor de prioritati pe anul 2010 pentru repartizarea locuintelor sociale si a locuintelor din fondul locativ de stat , altele decat cele sociale

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara din data de 14.12.2010. Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea listelor de prioritati pe anul 2010 pentru repartizarea locuintelor sociale si […]
14 decembrie 2010

Hotărâre nr. 211 privind modificarea art. 1 al HCL nr. 20/24.02.2010

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară la data de 14.12.2010; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la modificarea art. 1 al HCL nr. 20/24.12.2010 rederitoare la aprobarea […]