29 decembrie 2017

Hotărârea nr. 419 privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Turda a modificărilor şi completărilor inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Turda, însuşit de către Consiliul Local al Municipiului Turda în baza HCL nr. 145/1999

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţă ordinară în data de 21.12.2017; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind însuşirea de către Consiliul Local Turda a modificărilor şi completărilor inventarului bunurilor […]
29 decembrie 2017

Hotărârea nr. 418 privind stabilirea chiriei pentru spațiile și terenurile cu altă destinație decât locuință, precum și aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2018

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în ședinta ordinară din data de 21.12.2017; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea chiriei pentru spațiile și terenurile cu altă destinație decât […]
29 decembrie 2017

Hotărârea nr. 417 privind aprobarea operaţiunii de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 61101 Turda, nr. topografic 3995/13/1

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţă ordinară în data de 21.12.2017; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea operatiunii de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 61101 Turda, […]
29 decembrie 2017

Hotărârea nr. 416 privind completarea obiectelor secundare de activitate ale Societăţii Domeniul Public Turda SA

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara la data de 21.12.2017; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind completarea obiectelor secundare de activitate ale Societăţii Domeniul Public Turda SA, proiect […]
29 decembrie 2017

Hotărârea nr. 415 privind schimbarea destinatiei spatiului situat administrativ în Municipiul Turda, Piaţa Republicii, nr. 38, ap. 6.

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinţă ordinară în data de 21.12.2017; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind schimbarea destinatiei spatiului situat administrativ in Municipiul Turda, Piata Republicii, nr. 38, […]
29 decembrie 2017

Hotărârea nr. 414 privind aprobarea modificării contribuţiei financiare lunare a municipiului Turda către Asociaţia Club Sportiv Sticla Arieşul Turda

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara din data de 21.12.2017; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modificarii contributiei financiare lunare a municipiului Turda către Asociaţia […]
29 decembrie 2017

Hotărârea nr. 413 privind mandatarea primarului municipiului Turda, dl. Cristian Octavian Matei, pentru semnarea actului aditional nr. 4 al conventiei privind Finantarea si implementarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor, a subprogramului Extindere si reamenajare parc zoologic si de agrement Turda, judetul Cluj

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara la data de 21.12.2017; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind mandatarea primarului municipiului Turda, Cristian Octavian Matei, pentru semnarea actului aditional nr. […]
29 decembrie 2017

Hotărârea nr. 412 privind aprobarea achizitionării de servicii de consultanţă juridica şi de reprezentare a intereselor Municipiului Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.12.2017; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea achizitionării de servicii de consultanţă juridica şi de reprezentare a intereselor […]
29 decembrie 2017

Hotărârea nr. 411 privind aprobarea Planului anual de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru persoane majore apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat şi calculul valoric estimat al muncii ce se va presta de aceştia

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinţă ordinară în data de 21.12.2017; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea Planului anual de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru persoane […]
29 decembrie 2017

Hotărârea nr. 410 privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit in sedinta ordinară din data de 21.12.2017; Având în vedere proiectul de hotărâre privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor si taxelor locale […]