Anul 2017

30 ianuarie 2017

Hotărârea nr. 9 privind aprobarea retelei unităţilor de învăţământ de pe raza administrativ -teritorială a Municipiului Turda, care vor funcţiona în anul şcolar 2017-2018

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2017; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Turda, dl. Cristian Octavian Matei cu privire la aprobarea […]
30 ianuarie 2017

Hotărârea nr. 8 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului situat administrativ in municipiul Turda str. Dr. Ioan Ratiu nr. 23

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 30.01.2017; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului situat administrativ in municipiul Turda […]
30 ianuarie 2017

Hotărârea nr. 7 privind solutionarea cererilor de acordare a esalonarii la plata impozitelor si taxelor locale depuse de persoane fizice

Consiliul local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinară din data de 30.01.2017; Având in vedere proiectul de hotărâre privind solutionarea cererilor de acordare a esalonarii la plata impozitelor si taxelor locale […]
30 ianuarie 2017

Hotărârea nr. 6 privind aprobarea contractarii unei/unor finantari rambursabile interne in valoare de pana la 63.028.759,25 lei, in vederea refinantarii imprumuturilor contractate de la Dexia Credit Local (nr. 100.698/ 09.12.2008) si/sau CEC Bank S.A. (nr. RQ12014467532578/ 17.04.2012), precum si in vederea asigurarii finantarii investitiilor publice de interes local

Consililul Local al Municipiului Turda intrunit in sedinta ordinara din data de 30.01.2017; Luand in dezbatere proiectul de hotarare initiat de primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian MATEI,cu privire la aprobarea contractarii […]
30 ianuarie 2017

Hotărârea nr. 5 privind executia bugetului pe anul 2016

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară din data de 30.01.2017. Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Turda, pe […]
16 ianuarie 2017

Hotărârea nr. 4 privind aprobarea formei finale a Scrisorii de Aşteptări pentru Societatea Turda Salina Durgău S.A.

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinţă de indata la data de 16.01.2017; Luând în dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea formei finale a Scrisorii de Asteptari pentru Societatea Turda Salina […]
16 ianuarie 2017

Hotărârea nr. 3 privind aprobarea formei finale a Scrisorii de Asteptari pentru Societatea Domeniul Public Turda S.A.

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinţă de indata la data de 16.01.2017; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea formei finale a Scrisorii de Asteptari pentru Societatea Domeniul Public […]
16 ianuarie 2017

Hotărârea nr. 2 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor

    Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţă de îndată în data de 16.01.2017; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea […]
9 ianuarie 2017

Hotărârea nr.1 privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de funcţionare la sfârşitul anului 2016

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinţă de îndată în data de 09.01.2017; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de funcţionare la sfârşitul anului 2016, […]
X