28 decembrie 2011

Hotărârea nr. 215 privind achitarea debitelor restante la Eon Gaz SA si Electrica SA din bugetul local pentru chiriasii din locuintele sociale cu utilitatile sistate pentru neplata

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara din data de 28.12.2011; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind achitarea debitelor restante la Eon Gaz SA si Electrica SA , din […]
28 decembrie 2011

Hotărârea nr. 214 privind solutionarea cererii depuse de SC Domeniul Public SA Turda de anulare a majorarilor de intarzaiere

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinară din data de 28.12.2011; Având in vedere proiectul de hotărâre privind solutionarea cererii depuse de SC Domeniul Public SA Turda de anulare a […]
28 decembrie 2011

Hotărârea nr. 213 privind rectificarea bugetului pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă extraordinara în data de 28.12.2011 Având în vedere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2011 proiect elaborat din iniţiativa d-lui Primar Tudor […]
19 decembrie 2011

Hotărârea nr. 212 privind utilizarea sumelor din excedentul bugetar al anului 2010

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă extraordinară din data de 19.12.2011 . Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la utilizarea sumelor din excedentul bugetar al anului 2010, elaborat […]
19 decembrie 2011

Hotărârea nr. 211 privind executia bugetului pe trimestrul IV 2011

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă extraordinară din data de 19.12.2011 . Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Turda, […]
19 decembrie 2011

Hotărârea nr. 210 privind rectificarea bugetului pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă extraordinara în data de 19.12.2011; Având în vedere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2011 proiect elaborat din iniţiativa d-lui primar, Stefanie […]
8 decembrie 2011

Hotărârea nr. 209 privind prelungirea termenului prevăzut în art. 3 din HCL nr. 215/21.12.2010 referitoare la scutirea de la plata majorarilor de intarziere aferente contractelor de inchiriere pentru locuinţe, curţi şi grădini din municipiul Turda

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara din data de 08.12.2011; Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la prelungirea termenului prevăzut în art. 3 din HCL nr. 215/21.12.2010 […]
8 decembrie 2011

Hotărârea nr. 208 privind aprobarea PUZ şi RLU aferent – Zonă Rezidenţială în Turda, str. Sânduleşti – scoatere teren din circuitul agricol teritoriu extravilan şi introducerea în teritoriu intravilan municipal Turda

Consiliul local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în date de 08.12.2011; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ şi RLU aferent – Zonă Rezidenţială în Turda, str. Sânduleşti […]
8 decembrie 2011

Hotărârea nr. 207 privind aprobarea modificării art. 1 al Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Turda nr. 46/28.02.2006 şi nr. 265/29.11.2006 referitoare la atribuirea unor denumiri noi de stradă în municipiul Turda, privind Anexa aferentă la nr. crt. 12, al. 12

 Consiliul local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în date de 08.12.2011; Luand in dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 al Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Turda nr. […]
8 decembrie 2011

 Hotărârea nr. 206 privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare si funcţionare pentru Serviciul Public de Asistenţă Socială ca urmare a preluării Centrului comunitar de igienă şi sănătate Turda

Consiliul local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în date de 08.12.2011; Luand in dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare si […]