17 decembrie 2014

Hotărârea nr. 281 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinţa ordinară din data de 17.12.2014; Având în vedere prevederile art. 35, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările […]
17 decembrie 2014

Hotărârea nr. 280 privind aprobarea taxelor din Piata Centrala, Piata Micro III si Obor care se vor practica in anul 2015

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 17.12.2014; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea taxelor din Piata Centrala, Piata Micro III si Obor care se […]
17 decembrie 2014

Hotărârea nr. 279 privind acordarea normei de hrana pentru personalul din cadrul Politiei Locale a municipiului Turda

  Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.12.2014; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea normei de hrana pentru personalul din cadrul Politiei Locale a […]
17 decembrie 2014

Hotărârea nr. 278 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii si Regulamentului de organizare si functionare a Spitalului municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda

  Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.12.2014; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Turda, Ştefănie Tudor cu privire la aprobarea organigramei, […]
17 decembrie 2014

Hotărârea nr. 277 privind aprobarea unei documentatii tehnice de dezmembrare a unui imobil situat in municipiul Turda, Piata Centrala – cu acces din strada Gheorghe Lazar – judetul Cluj

  Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 17.12.2014 Având în vedere proiectul de hotărâre privind aprobarea unei documentatii tehnice de dezmembrare a unui imobil situat in […]
17 decembrie 2014

Hotărârea nr. 276 privind aprobarea scoaterii din domeniul public al municipiului Turda a unei suprafete de 5467 mp teren si punerea acesteia la dispozitia Comisiei Locale de Fond Funciar Turda

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 17.12.2014 Având în vedere proiectul de hotărâre privind aprobarea scoaterii din domeniul public al municipiului Turda a unei suprafete de […]
17 decembrie 2014

Hotărârea nr. 275 privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil – teren in suprafata de 9 mp, situat în Turda, str. Republicii, nr. 28, către d-na. Luca Aurelia

  Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 17.12.2014; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil – teren […]
17 decembrie 2014

Hotărârea nr. 274 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară în data de 17.12.2014; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a […]
17 decembrie 2014

Hotărârea nr. 273 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară în data de 17.12.2014; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a […]
17 decembrie 2014

Hotărârea nr. 272 privind rectificarea bugetului pe anul 2014 al SC Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 17.12.2014 Având în vedere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2014 al SC Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, […]