Anul 2016

19 ianuarie 2016

Hotărârea nr. 3 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinţa de indata in data de 19.01.2016; Având în vedere prevederile art. 35, alin. 1 coroborat cu art 47 alin 3, din Legea nr. 215/2001 […]
13 ianuarie 2016

Hotărârea nr. 2 privind reglementarea situatiei reţelei scolare a unităţilor de învăţământ de pe raza administrativ -teritorială a Municipiului Turda, care vor funcţiona în anul şcolar 2016-2017

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa de indată din data de 13.01.2016; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind reglementarea situatiei reţelei scolare a unităţilor de învăţământ de pe raza […]
13 ianuarie 2016

Hotărârea nr. 1 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

H O T Ă R Â R E A   NR.  1 din data de 13.01.2016  privind alegerea preşedintelui de şedinţă Consiliul Local  al Municipiului Turda, intrunit in sedinţa de indata in data […]
X