Anul 2021

25 august 2021

Hotărârea nr. 137 privind aprobarea Devizului general actualizat si a principalilor indicatori tehnico-economici actualizati in urma actualizarii preturilor unitare pentru restul de executat si a dispozitiilor de santier emise pina la aceasta data in cadrul contractului subsecvent nr. 9/7262/31.03.2020 pentru obiectivul de investitii: ”Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL INDUSTRIAL – LOT 3” finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala 2017-2020 si a finantarii de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat si a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului National de Dezvoltare Locală

Hotărârea nr. 137 privind aprobarea Devizului general actualizat si a principalilor indicatori tehnico-economici actualizati in urma actualizarii preturilor unitare pentru restul de executat si a dispozitiilor de santier emise pina la aceasta […]
25 august 2021

Hotărârea nr. 136 privind aprobarea Devizului general actualizat si a principalilor indicatori tehnico-economici actualizati in urma actualizarii preturilor unitare pentru restul de executat si a dispozitiilor de santier emise pina la aceasta data in cadrul contractului subsecvent nr. 8//7108/26.03.2020 pentru obiectivul de investitii: ”Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL INDUSTRIAL – LOT 2” finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala 2017-2020 si a finantarii de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat si a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului National de Dezvoltare Locală

Hotărârea nr. 136 privind aprobarea Devizului general actualizat si a principalilor indicatori tehnico-economici actualizati in urma actualizarii preturilor unitare pentru restul de executat si a dispozitiilor de santier emise pina la aceasta […]
25 august 2021

Hotărârea nr. 135 privind declararea ca locuințe de necesitate a unor locuințe sociale libere și repartizarea nominală a acestora, persoanelor și familiilor din Municipiul Turda, care vor primii locuință de necesitate

Hotărârea nr. 135 privind declararea ca locuințe de necesitate a unor locuințe sociale libere și repartizarea nominală a acestora, persoanelor și familiilor din Municipiul Turda, care vor primii locuință de necesitate Consiliul […]
25 august 2021

Hotărârea nr. 134 privind aprobarea Devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în conformitate cu prevederile art. 71, alin. 1 din O.U.G. nr. 114/2018, actualizată și a elaborării proiectului tehnic în cadrul contractului nr. 11576/2019 pentru proiectul: “Fazarea Proiectului Reabilitarea Sitului Poluant Istoric – Depozit Deseuri Periculoase UCT – Posta Rat (Municipiul Turda)”, SMIS 109815, derulat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, cofinanțat din FEDR, din bugetul de stat și de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat

Hotărârea nr. 134 privind aprobarea Devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în conformitate cu prevederile art. 71, alin. 1 din O.U.G. nr. 114/2018, actualizată și a elaborării proiectului tehnic […]
25 august 2021

Hotărârea nr. 133 privind rectificarea bugetului pe anul 2021

Hotărârea nr. 133 privind rectificarea bugetului pe anul 2021 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.08.2021. Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe […]
5 august 2021

Hotărârea nr. 132 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea  nr. 132 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Consiliul Local  al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 29.07.2021; În temeiul prevederilor art. 123, ale art. 129, alin. 1, art. 139, […]
5 august 2021

Hotărârea nr. 131 privind modificarea și completarea Anexei A din HCLMT nr. 211/2020, Capitolul VIII, Taxe speciale referitor la stabilirea planului tarifar pentru anumite lucrări arheologice instituite de Muzeul de Istorie Turda

Hotărârea nr. 131 privind modificarea și completarea Anexei A din HCLMT nr. 211/2020, Capitolul VIII, Taxe speciale referitor la stabilirea planului tarifar pentru anumite lucrări arheologice instituite de Muzeul de Istorie Turda […]
5 august 2021

Hotărârea nr. 130 privind completarea și modificarea anexei la HCL nr. 98/27.05.2021 referitoare la aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru perioada mai – decembrie 2021

Hotărârea nr. 130 privind completarea și modificarea anexei la HCL nr. 98/27.05.2021 referitoare la aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru perioada mai – decembrie 2021 Consiliul […]
5 august 2021

Hotărârea nr. 129 privind aprobarea modificării contractului de mandat pentru exercitarea funcţiei de membru al Consiliului de Administratie al societății Domeniul Public Turda SA

Hotărârea nr. 129 privind aprobarea modificării contractului de mandat pentru exercitarea funcţiei de membru al Consiliului de Administratie al societății Domeniul Public Turda SA Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa […]
5 august 2021

Hotărârea nr. 128 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în vederea exercitării drepturilor de membru asociat în Adunarea Generală a Asociației “Club Sportiv Volei Cristina Pîrv” convocată pentru data de 04.08.2021

Hotărârea nr. 128 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în vederea exercitării drepturilor de membru asociat în Adunarea Generală a Asociației “Club Sportiv Volei Cristina Pîrv” convocată pentru data […]
X