Anul 2021

5 august 2021

Hotărârea nr. 127 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în vederea exercitării drepturilor de membru asociat în Adunarea Generală a Asociației „Club Sportiv Sticla Arieșul Turda”, convocată pentru data de 29.07.2021

Hotărârea nr. 127 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în vederea exercitării drepturilor de membru asociat în Adunarea Generală a Asociației „Club Sportiv Sticla Arieșul Turda”, convocată pentru data […]
5 august 2021

Hotărârea nr. 126 privind modificarea art. 27, alin. 18 al Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda aprobat prin HCL nr. 50/25.03.2021

Hotărârea nr. 126 privind modificarea art. 27, alin. 18 al Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda aprobat prin HCL nr. 50/25.03.2021 Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit […]
5 august 2021

Hotărârea nr. 125 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție – D.A.L.I. și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Restaurarea Cimitirului Eroilor din Municipiul Turda, Județul Cluj”

Hotărârea nr. 125 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție – D.A.L.I. și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Restaurarea Cimitirului Eroilor din Municipiul Turda, Județul Cluj” Consiliul […]
5 august 2021

Hotărârea nr. 124 privind aprobarea solicitării referitoare la trecerea din domeniul public al Statului Român și din administrarea operativă ANAR-ABA Mureș, în domeniul public local al Municipiului Turda a imobilelor terenuri situate în Județul Cluj UAT Turda în tarlaua 86 parcela Hc3045 și în tarlaua 89 parcela Hc3113 părți din bunul cu cod cadastral IV.1.81.37 a înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1705/2006

Hotărârea nr. 124 privind aprobarea solicitării referitoare la trecerea din domeniul public al Statului Român și din administrarea operativă ANAR-ABA Mureș, în domeniul public local al Municipiului Turda a imobilelor terenuri situate […]
5 august 2021

Hotărârea nr. 123 privind aprobarea PUD – Construire locuință unifamilială, împrejmuire teren, amenajări exterioare în municipiul Turda, str. Axente Sever nr. 35, județul Cluj

Hotărârea nr. 123 privind aprobarea PUD – Construire locuință unifamilială, împrejmuire teren, amenajări exterioare în municipiul Turda, str. Axente Sever nr. 35, județul Cluj Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în ședința […]
5 august 2021

Hotărârea nr. 122 privind aprobarea PUD: Construire centru comercial parter, construcții anexe (post trafo, gospodărie de apă), amenajări exterioare în incintă (platformă parcare, spații verzi, drumuri, trotuare), accese auto și pietonale, împrejmuirea terenului, semnale publicitare (totem publicitar, casete luminoase, panouri publicitare pe fațadele clădirii și în parcare), rețele instalații în incintă și branșare la utilități, organizare de șantier în municipiul Turda, str. Univers, FN.

Hotărârea nr. 122 privind aprobarea PUD: Construire centru comercial parter, construcții anexe (post trafo, gospodărie de apă), amenajări exterioare în incintă (platformă parcare, spații verzi, drumuri, trotuare), accese auto și pietonale, împrejmuirea […]
5 august 2021

Hotărârea nr. 121 privind execuția bugetului pe trimestrul II 2021

Hotărârea nr. 121 privind execuția bugetului pe trimestrul II 2021 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.07.2021. Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la […]
5 august 2021

Hotărârea nr. 120 privind rectificarea bugetului pe anul 2021

Hotărârea nr. 120 privind rectificarea bugetului pe anul 2021 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.07.2021. Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe […]
2 august 2021

Hotărârea nr. 119 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Turda nr. 61 din 22.04.2021 referitoare la aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 35.000.000 lei, în vederea asigurării prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană și/ sau alte obiective de investiții publice de interes local

Hotărârea nr. 119 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Turda nr. 61 din 22.04.2021 referitoare la aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 35.000.000 lei, […]
14 iulie 2021

Hotărârea nr. 118 privind aprobarea constituirii unui drept de superficie în favoarea Municipiului Turda asupra terenului în suprafață de 100.000 mp înscris în CF nr. 65464, identificat cu nr. Cadastral 65464

Hotărârea nr. 118 privind aprobarea constituirii unui drept de superficie în favoarea Municipiului Turda asupra terenului în suprafață de 100.000 mp înscris în CF nr. 65464, identificat cu nr. Cadastral 65464 Consiliul […]
X