Anul 2021

9 februarie 2021

Hotărârea nr. 5 privind modificarea și completarea Procedurii aprobată prin HCL nr. 153/30.07.2020 referitoare la instituirea la nivelul Municipiului Turda a unor facilități fiscale în baza O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea acesteia, ca urmare a prelungirii termenului de acordare a acestor facilități până la data de 31 martie 2021, prin OUG nr. 226/30.12.2020, art. XX

Hotărârea nr. 5 privind modificarea și completarea Procedurii aprobată prin HCL nr. 153/30.07.2020 referitoare la instituirea la nivelul Municipiului Turda a unor facilități fiscale în baza O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și […]
9 februarie 2021

Hotărârea nr. 4 privind utilizarea Excedentului bugetar pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare

Hotărârea nr. 4 privind utilizarea Excedentului bugetar pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinara din data de 28.01.2021. Având în vedere proiectul de hotărâre […]
9 februarie 2021

Hotărârea nr. 3 privind execuția bugetului pe trimestrul IV 2020

Hotărârea nr. 3 privind execuția bugetului pe trimestrul IV 2020 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.01.2021. Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la […]
1 februarie 2021

Hotărârea nr. 2 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş S.A.

Hotărârea nr. 2 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş S.A. Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinta extraordinară […]
1 februarie 2021

Hotărârea nr. 1 privind aprobarea valorilor actualizate ale principalilor indicatori tehnico economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Înființarea Secției Etnografice a Muzeului de Istorie Turda”

Hotărârea nr. 1 privind aprobarea valorilor actualizate ale principalilor indicatori tehnico economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Înființarea Secției Etnografice a Muzeului de Istorie Turda” Consiliul Local al Municipiului […]
X