Anul 2021

11 martie 2021

Hotărârea nr. 37 privind incetarea contractului de finantare nr. 5435/14.05.2020 pentru obiectivul de investiții „REABILITAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA GRADINITEI „DR. ION RATIU”, restituirea sumelor rambursate din fonduri europene și susținerea din bugetul local a cheltuielilor deja efectuate pentru implementarea proiectului

Hotărârea nr. 37 privind incetarea contractului de finantare nr. 5435/14.05.2020 pentru obiectivul de investiții „REABILITAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA GRADINITEI „DR. ION RATIU”, restituirea sumelor rambursate din fonduri europene și susținerea din bugetul […]
11 martie 2021

Hotărârea nr. 36 privind aprobarea modificării art. 2 din HCL nr. 152/30.07.2020 privind obiectivul de investiții „Construire ansamblu de locuințe sociale – 72 de apartamente, branșamente și racorduri la utilități în Municipiul Turda, Intrarea Negru Vodă, fn, județul Cluj”, finanțat prin Programul construcțiilor de locuințe sociale derulat conform Legii nr. 114/1996

Hotărârea nr. 36 privind aprobarea modificării art. 2 din HCL nr. 152/30.07.2020 privind obiectivul de investiții „Construire ansamblu de locuințe sociale – 72 de apartamente, branșamente și racorduri la utilități în Municipiul […]
11 martie 2021

Hotărârea nr. 35 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței în temeiul art. 264^1 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 35 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței în temeiul art. 264^1 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și […]
24 februarie 2021

Hotărârea nr. 34 privind aprobarea actualizării Actului Constitutiv al societății Salina Turda SA cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 34 privind aprobarea actualizării Actului Constitutiv al societății Salina Turda SA cu modificările şi completările ulterioare Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedința extraordinara din data de 19.02.2021; Luând […]
24 februarie 2021

Hotărârea nr. 33 privind aprobarea actualizării Actului Constitutiv al societății Domeniul Public Turda SA cu modificările şi completările sale ulterioare

Hotărârea nr. 33 privind aprobarea actualizării Actului Constitutiv al societății Domeniul Public Turda SA cu modificările şi completările sale ulterioare Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedința extraordinara din data de […]
24 februarie 2021

Hotărârea nr. 32 privind desemnarea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Salina Turda S.A.

Hotărârea nr. 32 privind desemnarea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Salina Turda S.A. Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedința extraordinară din data de 19.02.2021; Luând în dezbatere proiectul de […]
24 februarie 2021

Hotărârea nr. 31 privind desemnarea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Domeniul Public Turda S.A.

Hotărârea nr. 31 privind desemnarea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Domeniul Public Turda S.A. Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedința extraordinară din data de 19.02.2021; Luând în dezbatere proiectul […]
24 februarie 2021

Hotărârea nr. 30 privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public – activitatea de întreținere, mentenanță și reabilitare a sistemelor de iluminat public: stradal, pietonal, ornamental, și arhitectural, inclusiv realizarea iluminatului ornamental -festiv temporar pentru sărbătorile de iarnă/primăvară, eficientizarea sistemelor de iluminat public existente, prin modernizare și extindere cu echipamente și tehnologii performante în domeniu, în Municipiul Turda

Hotărârea nr. 30 privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public – activitatea de întreținere, mentenanță și reabilitare a sistemelor de iluminat public: stradal, pietonal, ornamental, și arhitectural, inclusiv realizarea iluminatului ornamental -festiv […]
9 februarie 2021

Hotărârea nr. 29 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr. 29 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 28.01.2021; În temeiul prevederilor art. 123, ale art. 129, alin. 1, art. […]
9 februarie 2021

Hotărârea nr. 28 privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public Poliția Locală Turda

Hotărârea nr. 28 privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public Poliția Locală Turda Consiliul local al Municipiului Turda, întrunit în ședința ordinară din data de 28.01.2021; Luând în […]
X