Anul 2020

6 iulie 2020

Hotărârea nr. 138 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice a proiectului „Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona centrală a municipiului Turda” și a indicatorilor tehnico-economici, conform PTE

Hotărârea nr. 138 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice a proiectului „Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona centrală a municipiului Turda” și a indicatorilor tehnico-economici, conform PTE Consiliul Local al municipiului […]
6 iulie 2020

Hotărârea nr. 137 privind aprobarea ”Metodologiei de acordare a granturilor pentru premierea unităților de învățământ preuniversitar cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare, respectiv rezultate deosebite obținute la următoarele concursuri: olimpiade școlare (faza internațională), examenul de evaluare națională și examenul de bacalaureat”

Hotărârea nr. 137 privind aprobarea ”Metodologiei de acordare a granturilor pentru premierea unităților de învățământ preuniversitar cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare, respectiv rezultate deosebite obținute la următoarele concursuri: olimpiade școlare […]
6 iulie 2020

Hotărârea nr. 136 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Hotărârea nr. 136 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul […]
6 iulie 2020

Hotărârea nr. 135 privind aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2019 și repartizarea profitului aferent anului 2019, aprobarea raportului de activitate al administratorilor la 31.12.2019 respectiv aprobarea raportului auditorului financiar independent la 31.12.2019 la societatea Domeniul Public Turda S.A.

Hotărârea nr. 135 privind aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2019 și repartizarea profitului aferent anului 2019, aprobarea raportului de activitate al administratorilor la 31.12.2019 respectiv aprobarea raportului auditorului financiar independent la 31.12.2019 la […]
6 iulie 2020

Hotărârea nr. 134 privind aprobarea auditorului extern al societății DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A.

Hotărârea nr. 134 privind aprobarea auditorului extern al societății DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A. Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedinta ordinară din data de 25.06.2020; Luând in dezbatere proiectul de hotărâre […]
6 iulie 2020

Hotărârea nr. 133 privind aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2019 precum și a raportului administratorului și repartizarea profitului aferent anului 2019, la societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL

Hotărârea nr. 133 privind aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2019 precum și a raportului administratorului și repartizarea profitului aferent anului 2019, la societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL Consiliul Local al Municipiului Turda […]
6 iulie 2020

Hotărârea nr. 132 privind aprobarea Devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma rezilierii contractului de lucrări inițial, a reofertării și încheierii contractului subsecvent nr. 9//7262/31.03.2020 pentru obiectivul de investiții:” Reabilitare și modernizare străzi în Municipiul Turda – CARTIERUL INDUSTRIAL – LOT 3” finanțat prin Programul National de Dezvoltare Locală 2017-2020 și a finanțării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat și a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Național de Dezvoltare Locală

Hotărârea nr. 132 privind aprobarea Devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma rezilierii contractului de lucrări inițial, a reofertării și încheierii contractului subsecvent nr. 9//7262/31.03.2020 pentru obiectivul de […]
6 iulie 2020

Hotărârea nr. 131 privind aprobarea Devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma rezilierii contractului de lucrări inițial, a reofertării și încheierii contractului subsecvent nr. 8//7108/26.03.2020 pentru obiectivul de investiții:” Reabilitare și modernizare străzi în Municipiul Turda – CARTIERUL INDUSTRIAL – LOT 2” finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 și a finanțării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat și a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Național de Dezvoltare Locală

Hotărârea nr. 131 privind aprobarea Devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma rezilierii contractului de lucrări inițial, a reofertării și încheierii contractului subsecvent nr. 8//7108/26.03.2020 pentru obiectivul de […]
6 iulie 2020

Hotărârea nr. 130 privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 205/30.09.2019 de asigurare a finanțării proiectelor de investiții de interes local – până la 20.000.000 lei

Hotărârea nr. 130 privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 205/30.09.2019 de asigurare a finanțării proiectelor de investiții de interes local – până la 20.000.000 lei Consililul Local al […]
6 iulie 2020

Hotărârea nr. 129 privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții- DALI și a principalilor indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: “Reabilitare și modernizare infrastructură urbană în Municipiul Turda – Cartierul Oprișani – zonele 2; 4; 4A si 4B; Cartier Centru, Turda Nouă Nord și Sud, Cartier Poiana și alte străzi din Municipiul Turda”

Hotărârea nr. 129 privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții- DALI și a principalilor indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: “Reabilitare și modernizare infrastructură urbană în Municipiul Turda – Cartierul […]
X