Anul 2020

3 septembrie 2020

Hotărârea nr. 175 privind vânzarea fără licitație publică a imobilului teren în suprafață de 77 mp, situat administrativ în Turda, str. Frăgăriște nr. 21 D, înscris în CF nr. 64759 Turda, nr.cad. 64759, către Munteanu Maria și Munteanu Iuliu Adrian

Hotărârea nr. 175 privind vânzarea fără licitație publică a imobilului teren în suprafață de 77 mp, situat administrativ în Turda, str. Frăgăriște nr. 21 D, înscris în CF nr. 64759 Turda, nr.cad. […]
3 septembrie 2020

Hotărârea nr. 174 privind aprobarea prelungirii contractului de concesionare nr. 90/14.11.1995

Hotărârea nr. 174 privind aprobarea prelungirii contractului de concesionare nr. 90/14.11.1995 Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.08.2020; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea […]
3 septembrie 2020

Hotărârea nr. 173 privind aprobarea prelungirii contractelor de concesionare nr. 84/27.09.1995 si 37/15.06.1998

Hotărârea nr. 173 privind aprobarea prelungirii contractelor de concesionare nr. 84/27.09.1995 si 37/15.06.1998 Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.08.2020; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre […]
3 septembrie 2020

Hotărârea nr. 172 privind aprobarea Devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în conformitate cu prevederile art. 71, alin. 1 din O.U.G. nr. 114/2018 cu modificările și completările ulterioare pentru restul de executat la obiectivul de investiții: “Reabilitare clădiri Colegiul Emil Negruțiu în Municipiul Turda, str. Agriculturii nr. 27 în vederea desfășurării în bune condiții a procesului educațional” pentru includerea la finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală sau alte programe de finanțare aplicabile

Hotărârea nr. 172 privind aprobarea Devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în conformitate cu prevederile art. 71, alin. 1 din O.U.G. nr. 114/2018 cu modificările și completările ulterioare pentru […]
3 septembrie 2020

Hotărârea nr. 171 privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere cu Județul Cluj și UAT Câmpia Turzii în vederea realizării în parteneriat a Proiectului de investitii “Centura ocolitoare Turda-Cîmpia Turzii”

Hotărârea nr. 171 privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere cu Județul Cluj și UAT Câmpia Turzii în vederea realizării în parteneriat a Proiectului de investitii “Centura ocolitoare Turda-Cîmpia Turzii” Consiliul Local al […]
3 septembrie 2020

Hotărârea nr. 170 privind validarea mandatului de consilier local al domnului OARCEA MIHAIL DYRAM

Hotărârea nr. 170 privind validarea mandatului de consilier local al domnului OARCEA MIHAIL DYRAM Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 27.08.2020; Luând în dezbatere proiectul de […]
3 septembrie 2020

Hotărârea nr. 169 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului SĂRMĂȘAN MARIUS ADRIAN şi declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al municipiului Turda

Hotărârea nr. 169 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului SĂRMĂȘAN MARIUS ADRIAN şi declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al municipiului […]
13 august 2020

Hotărârea nr. 168 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş S.A.

Hotărârea nr. 168 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş S.A. Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedința extraordinară din data […]
13 august 2020

Hotărârea nr. 167 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda in vederea exercitarii drepturilor de membru asociat in Adunarea Generala a Asociatiei „Club Sportiv Sticla Ariesul Turda” convocata in data de 13.08.2020

Hotărârea nr. 167 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda in vederea exercitarii drepturilor de membru asociat in Adunarea Generala a Asociatiei „Club Sportiv Sticla Ariesul Turda” convocata in data […]
13 august 2020

Hotărârea nr. 166 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Asociatiei „ Club Sportiv Sticla Ariesul Turda”

Hotărârea nr. 166 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Asociatiei „ Club Sportiv Sticla Ariesul Turda” Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinta extraordinară din data de 11.08.2020; […]
X