Anul 2020

6 iulie 2020

Hotărârea nr. 128 privind aprobarea proiectului “Dobândirea de competențe necesare unui loc de muncă prin practica națională și transnațională – cod proiect 130960” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul apelului de proiecte POCA/633/6/14

Hotărârea nr. 128 privind aprobarea proiectului “Dobândirea de competențe necesare unui loc de muncă prin practica națională și transnațională – cod proiect 130960” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării […]
16 iunie 2020

Hotărârea nr. 127 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea prin licitație publică a bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Turda

Hotărârea nr. 127 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea prin licitație publică a bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Turda Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în […]
16 iunie 2020

Hotărârea nr. 126 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş S.A.

Hotărârea nr. 126 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş S.A. Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinta extraordinară […]
16 iunie 2020

Hotărârea nr. 125 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în vederea exercitarii drepturilor de asociat în Adunarea Generală a Asociaților societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, convocată pentru data de 15.06.2020

Hotărârea nr. 125 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în vederea exercitarii drepturilor de asociat în Adunarea Generală a Asociaților societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, convocată pentru data […]
16 iunie 2020

Hotărârea nr. 124 privind aprobarea modificării Anexelor 6.1 si 7.1. la CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII directe a a Serviciului de transport public de călători prin curse regulate în Municipiul Turda, nr. 25492/26.11.2019

Hotărârea nr. 124 privind aprobarea modificării Anexelor 6.1 si 7.1. la CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII directe a a Serviciului de transport public de călători prin curse regulate în Municipiul Turda, nr. […]
16 iunie 2020

Hotărârea nr. 123 privind rectificarea bugetului pe anul 2020

Hotărârea  nr. 123 privind rectificarea bugetului pe anul 2020 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12.06.2020. Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe […]
9 iunie 2020

Hotărârea nr. 122 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr. 122 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 28.05.2020; Având în vedere prevederile art. 35, alin. 1 coroborat cu art […]
9 iunie 2020

Hotărârea nr. 121 privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu cu destinatia de cabinet medical din imobilul situat administrativ in Turda, str.Andrei Muresanu nr.13-15, inscris in CF nr. 62022 Turda, nr. cad. 62022-C1- Corp 1 policlinica, catre Casa Judeteana de Pensii Cluj

Hotărârea nr. 121 privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu cu destinatia de cabinet medical din imobilul situat administrativ in Turda, str.Andrei Muresanu nr.13-15, inscris in CF nr. 62022 Turda, nr. […]
9 iunie 2020

Hotărârea nr.120 privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a imobilului teren situat în Municipiul Turda, str. Gh. Barițiu nr. 67, înscris în CF nr. 53819 Turda, nr. top. 2385 , în suprafață de 1170 mp

Hotărârea nr.120 privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a imobilului teren situat în Municipiul Turda, str. Gh. Barițiu nr. 67, înscris în CF nr. 53819 Turda, nr. top. 2385 , în suprafață […]
9 iunie 2020

Hotărârea nr. 119 privind aprobarea operațiunii de dezmembrare a imobilului situat administrativ în Turda, str.Nicolae Iorga nr. 22, înscris în CF nr. 58343 Turda, prevăzut cu nr.cadastral 58343

Hotărârea nr. 119 privind aprobarea operațiunii de dezmembrare a imobilului situat administrativ în Turda, str.Nicolae Iorga nr. 22, înscris în CF nr. 58343 Turda, prevăzut cu nr.cadastral 58343 Consiliul Local al Municipiului […]
X