Anul 2020

7 august 2020

Hotărârea nr. 158 privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a imobilelor rezultate în urma alipirii imobilelor identificate prin nr. cadastral 64383 Turda și nr. cadastral 64787 Turda, situate în Municipiul Turda, str. Stadionului fn

Hotărârea nr. 158 privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a imobilelor rezultate în urma alipirii imobilelor identificate prin nr. cadastral 64383 Turda și nr. cadastral 64787 Turda, situate în Municipiul Turda, str. […]
7 august 2020

Hotărârea nr. 157 privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil situat în Municipiul Turda, teren situat în extravilanul Municipiului Turda, Județul Cluj, identificat prin nr. cadastral 64165 Turda

Hotărârea nr. 157 privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil situat în Municipiul Turda, teren situat în extravilanul Municipiului Turda, Județul Cluj, identificat prin nr. cadastral 64165 Turda Consiliul Local […]
7 august 2020

Hotărârea nr. 156 privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a imobilelor rezultate în urma dezmembrării imobilului identificat prin nr. cadastral 53021-C1 Turda, situat în Municipiul Turda, str. Lianelor nr. 11

Hotărârea nr. 156 privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a imobilelor rezultate în urma dezmembrării imobilului identificat prin nr. cadastral 53021-C1 Turda, situat în Municipiul Turda, str. Lianelor nr. 11 Consiliul Local […]
7 august 2020

Hotărârea nr. 155 privind aprobarea studiului de oportunitate și a caietului de sarcini pentru vânzarea prin licitație publică a unui număr de 20 bucăți construcții modulare detașabile

Hotărârea nr. 155 privind aprobarea studiului de oportunitate și a caietului de sarcini pentru vânzarea prin licitație publică a unui număr de 20 bucăți construcții modulare detașabile Consiliul Local al Municipiului Turda, […]
7 august 2020

Hotărârea nr. 154 privind aprobarea contractului de comodat între Eparhia Reformată din Ardeal, Parohia Reformată Turda Veche și Municipiul Turda

Hotărârea nr. 154 privind aprobarea contractului de comodat între Eparhia Reformată din Ardeal, Parohia Reformată Turda Veche și Municipiul Turda Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de […]
7 august 2020

Hotărârea nr. 153 privind instituirea la nivelul Municipiului Turda a unor facilități fiscale în baza O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale

Hotărârea nr. 153 privind instituirea la nivelul Municipiului Turda a unor facilități fiscale în baza O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum și pentru instituirea […]
7 august 2020

Hotărârea nr. 152 privind aprobarea Devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractelor de achiziție publică aferente obiectivului de investiții „Construire ansamblu de locuințe sociale – 72 de apartamente, branșamente și racorduri la utilități în Municipiul Turda, Intrarea Negru Vodă, fn, județul Cluj”, finanțat prin Programul construcțiilor de locuințe sociale derulat conform Legii nr. 114/1996

Hotărârea nr. 152 privind aprobarea Devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractelor de achiziție publică aferente obiectivului de investiții „Construire ansamblu de locuințe sociale – 72 […]
7 august 2020

Hotărârea nr. 151 privind modificarea tarifelor practicate pentru activitatea de salubrizare menajeră în Municipiul Turda

Hotărârea nr. 151 privind modificarea tarifelor practicate pentru activitatea de salubrizare menajeră în Municipiul Turda Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedința ordinară din data de 30.07.2020; Luând în dezbatere proiectul […]
7 august 2020

Hotărârea nr. 150 privind rectificarea bugetului pe anul 2020

Hotărârea nr. 150 privind rectificarea bugetului pe anul 2020 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020. Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe […]
7 august 2020

Hotărârea nr. 149 privind execuția bugetului pe trimestrul II 2020

Hotărârea nr. 149 privind execuția bugetului pe trimestrul II 2020 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020. Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la […]
X