Anul 2006

29 noiembrie 2006

Hotărârea nr. 263 privind aprobarea caietului de sarcini – cadru – pentru inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu in suprafata de 194 mp, situat in Turda, str.Avram Iancu nr. 12, cu destinatia spatiu firme non profit

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 29.11.2006; Luand in dezbatere Proiectul de hotarare cu privire la aprobarea caietului de sarcini – cadru – pentru inchirierea prin […]
29 noiembrie 2006

Hotărârea nr. 262 privind aprobarea caietului de sarcini – cadru – pentru inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu in suprafata de 145,10 mp, situat in Turda, str.Avram Iancu nr. 12, cu destinatia prestari- servicii

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 29.11.2006; Luand in dezbatere Proiectul de hotarare cu privire la aprobarea caietului de sarcini – cadru – pentru inchirierea prin […]
29 noiembrie 2006

Hotărârea nr. 261 privind schimbarea destinatiei spatiului situat la parterul cladirii internat din cadrul Liceului Teoretic «  Liviu Rebreanu », in suprafata de 61,63 mp, din gradinita in Biblioteca pentru copii

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 29.11.2006; Luand in dezbatere Proiectul de hotarare cu privire la aprobarea schimbarii destinatiei spatiului situat la parterul cladirii internat din […]
29 noiembrie 2006

Hotărârea nr. 260 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii :“Amenajare sens giratoriu la intersectia strazii Stefan cel Mare cu strada 22 Decembrie, inclusiv fantana arteziana, iluminat public si ornamental“ in municipiul Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara din data de 29.11.2006; Luand in dezbatere Proiectul de hotarare prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti […]
29 noiembrie 2006

Hotărârea nr. 259 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii :“Reamenajare sens giratoriu in Piata Romana, inclusiv fantana arteziana, iluminat public si ornamental“ in municipiul Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara din data de 29.11.2006; Luand in dezbatere Proiectul de hotarare prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti […]
29 noiembrie 2006

Hotărârea nr. 258 privind stimularea introducerii in circuitul economic a cladirilor si terenurilor neutilizate

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 29.11.2006; Avand in vedere prevederile art.38 alin.(2) lit. d) din Legea Administatiei publice locale nr.215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare […]
29 noiembrie 2006

Hotărârea nr. 257 privind rectificarea bugetului local pe anul 2006

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.11.2006; Având în vedere Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2006, proiect elaborat din iniţiativa d-lui primar […]
20 noiembrie 2006

Hotărârea nr. 256 privind participarea şi deplasarea d-lui primar Ştefănie Tudor la programul de perfecţionare profesională, în perioada 18-24.11.2006 în Dubai

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă extraordinară din data de 20.11.2006; Luând în dezbatere Proiectul de Hotărâre iniţiat de primarul municipiului Turda Ştefănie Tudor privind participarea şi deplasarea sa la […]
2 noiembrie 2006

Hotărârea nr. 255 privind aprobarea actului constitutiv si a participarii Consiliului Local al municipiului Turda ca actionar la infiintarea societatii comerciale S.C. “COMPANIA DE APA ARIES” S.A. care va avea calitatea de operator unic al serviciilor comunitare de utilitate publica in domeniul alimentarii cu apa, canalizare si epurare ape uzate in municipiile Turda, Campia Turzii si localitatile actionare ale societatii

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara din data de 02.11.2006. Luand in dezbatere Hotararea Consiliului Local nr. 227 din 28.09.2006 prin care s-a aprobat actul constitutiv si participarea Consiliului […]
31 octombrie 2006

Hotărârea nr. 254 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL R.A.D.P. TURDA PE ANUL 2006

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţă ordinară din data de 31.10.2006; Luând în dezbatere aprobarea BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL R.A.D.P. TURDA PE ANUL 2006, elaborat din iniţiativa d-lui […]
X