Anul 2005

19 decembrie 2005

Hotărârea nr. 237 PRIVIND STABILIREA TAXELOR DE AVIZARE PENTRU PROTECTIA CIVILA

  Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinarã în data de 19.12.2005; Luând în dezbatere Proiectul de hotãrâre cu privire la stabilirea taxelor de avizare pentru protectia civila, elaborat din […]
19 decembrie 2005

Hotărârea nr. 236 privind aprobarea studiului de oportunitate si a caietului de sarcini pentru concesionarea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 6.795,35 mp. , teren apartinand domeniului privat al municipiului Turda , situat in str. Clujului, f.n. , in vederea construirii unei parcari auto

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinata in data de 19.12.2005 ; Luand in dezbatere Proiectul de hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate si a caietului de sarcini pentru concesionarea prin […]
19 decembrie 2005

Hotărârea nr. 235 privind aprobarea regulamentului de salubrizare al municipiului Turda

  Consiliul Local municipal Turda intrunit in sedinta ordinara din data de 19.12.2005; Luand in dezbatere Proiectul de hotarare privind aprobarea <Regulamentului de salubrizare> elaborat din initiativa d-lui primar Tudor Stefanie, Tinand […]
19 decembrie 2005

Hotărârea nr. 234 privind aprobarea organizarii unei licitatii publice pentru incheierea unui contract de prestari servicii privind “Intretinerea iluminatului public in municipiul Turda”

Consiliul Local al municipiului Turda intrunit in sedinta ordinara din data de 19.12.2005; Luand in dezbatere Proiectul de hotarare privind aprobarea organizarii unei licitatii publice pentru activitatea de intretinere iluminat public in […]
19 decembrie 2005

Hotărârea nr. 233 privind infratirea Consiliului Local al municipiului Turda, judetul Cluj, Romania cu Consiliul Local al localitatii Bihartorda, judetul Debretin, Ungaria

Consiliul local al mun. Turda, intrunit in sedinta ordinara din data de 19.12.2005; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind infratirea consiliului local al municipiului Turda cu consiliul local al localitatii Bihartorda, […]
19 decembrie 2005

Hotărârea nr. 232 privind infratirea Consiliului Local al municipiului Turda, Judetul Cluj, Romania cu Consiliul Local al localitatii Torda –Tinutul Torontal din Republica Serbia si Muntenegru

Consiliul local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara din data de 19.12.2005; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind infratirea Consiliului Local al municipiului Turda, Judetul Cluj, Romania cu Consiliul Local […]
19 decembrie 2005

Hotărârea nr. 231 privind infratirea Consiliului Local al municipiului Turda, judetul Cluj, Romania, cu Consiliul Local al localitatii Putten – Olanda

Consiliul local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara din data de 19.12.2005; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind infratirea Consiliului Local al municipiului Turda, Judetul Cluj, Romania cu Consiliul Local […]
19 decembrie 2005

Hotărârea nr. 230 privind initierea demersurilor pentru dezvoltarea Serviciului Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare Cluj

Consiliul local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara din data de 19.12.2005; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind initierea demersurilor pentru dezvoltarea Serviciului Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare Cluj, […]
19 decembrie 2005

Hotărârea nr. 229 privind acordarea de inlesniri la plata a obligatiilor restante la Consiliul Local al municipiului Turda, pentru persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 19.12.2005; Avind in vedere: Prevederile O.G.92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata; Prevederile H.G.1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologiced de aplicarea […]
19 decembrie 2005

Hotărârea nr. 228 privind acordarea de inlesniri la plata a obligatiilor restante la Consiliul Local al Municipiului Turda pentru S.C.TRUST INVEST S.A.

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 19.12.2005; Avind in vedere: Prevederile O.G.92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata; Prevederile H.G.1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologiced de aplicarea […]
X