Anul 2005

19 decembrie 2005

Hotărârea nr. 227 privind acordarea de inlesniri la plata a obligatiilor restante la Consiliul Local al Municipiului Turda pentru S.C. ONCOS IMPEX SRL

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 19.12.2005; Avind in vedere: Prevederile O.G.92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata; Prevederile H.G.1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologiced de aplicarea […]
19 decembrie 2005

Hotărârea nr. 226 privind rectificarea bugetului local pe anul 2005

  Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 19.12.2005. Având în vedere Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2005, proiect elaborat din iniţiativa d-lui […]
23 noiembrie 2005

Hotărârea nr. 225 privind aprobarea transferului echipamentelor achiziţionate prin finanţare Phare 2002 către partener, Şcoala nr. 5 Turda şi către beneficiar final, SC Damar Conf SRL Turda

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în sedinţa extraordinară din data de 23.11.2005 ; Luând în dezbatere Proiectul de Hotărâre cu privire la aprobarea transferului echipamentelor achiziţionate prin finanţare Phare 2002 către partener, […]
23 noiembrie 2005

Hotărârea nr. 224 pentru modificarea art. 1 din HCL 223/21.11.2005, privind aprobarea deplasării unei delegaţii oficiale în Olanda – Putten, în perioada 23.11-04.12.2005

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în sedinţa extraordinară din data de 23.11.2005; Luând în dezbatere Proiectul de Hotărâre cu privire la modificarea art. 1 din HCL 223/21.11.2005, privind aprobarea deplasării unei […]
21 noiembrie 2005

Hotărârea nr. 223 privind aprobarea deplasării unei delegaţii oficiale în Olanda – Putten, în perioada 23.11-04.12.2005

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în sedinţa ordinară din data de 21.11.20005; Luând în dezbatere Proiectul de Hotărâre cu privire la aprobarea deplasării unei delegaţii oficiale în Olanda – Putten, în […]
21 noiembrie 2005

Hotărârea nr. 222 privind aprobarea modificării statului de funcţii şi a organigramei Teatrului Municipal Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.11.2005; Luând în dezbatere Proiectul de Hotărâre cu privire la aprobarea modificării statului de funcţii şi a organigramei Teatrului Municipal […]
21 noiembrie 2005

Hotărârea nr. 221 privind aprobarea schimbarii destinatiei obiectului contractului de concesionare nr.9016/02.11.2004, titular fiind S.C. MACENA 2000.S.R.L. din “prestari servicii(spalatorie auto si vulcanizare) ”in “sediul societatii”

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara din data de 21.11.2005 ; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea schimbarii destinatiei obiectului contractului de concesionare nr.9016/02.11.2004, titular fiind S.C. MACENA […]
21 noiembrie 2005

Hotărârea nr. 220 privind acordarea unor inlesniri la plata obligatiilor restante la Consiliul Local ( chirii si redevente )

Consiliul Local al municipiului Turda intrunit in sedinta ordinara din data de 21.11.2005; Luand in dezbatere Proiectul de hotarare cu privire la acordarea unor inlesniri la plata obligatiilor restante la Consiliul Local […]
21 noiembrie 2005

Hotărârea nr. 219 privind stabilirea chiriei si redeventei pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta, precum si aprobarea diferitelor taxe si tarife pentru anul 2006

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara din data de 21.11.2005; Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat […]
21 noiembrie 2005

Hotărârea nr. 218 privind aprobarea caietului de sarcini pentru vanzarea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 25.000 mp. , teren apartinand domeniului privat al municipiului Turda , situat in str. 22 Decembrie 1989, f.n. , in vederea construirii unor spatii de productie

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinata in data de 21.11.20005; Luand in dezbatere Proiectul de hotarare privind aprobarea caietului de sarcini pentru vanzarea prin licitatie publica a unui teren […]
X